HP 14-ac000 user manual download (Page 43 of 76)

Languages: Danish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 76
Brug af batterimåleren og strømindstillinger
Batterimåleren findes på værktøjslinjen i Windows. Med batterimåleren kan du hurtigt få adgang til
strømindstillingerne og se det resterende batteriniveau.
Hvis du vil se procentdelen af resterende batterispænding og den aktuelle strømstyringsplan, skal du
placere musemarkøren over batterimålerikonet
.
Hvis du vil bruge Indstillinger for strøm, skal du højreklikke på batterimålerikonet
og derefter
vælge et element på listen. Du kan også indtaste
indstillinger for strøm
i søgefeltet på
værktøjslinjen og derefter vælge
Indstillinger for strøm
.
Forskellige batterimålerikoner viser, om computeren kører på batteri eller på ekstern strøm. Ved at placere
musemarkøren over ikonet vises der en meddelelse, hvis batteriet har nået en lav eller kritisk
batterispænding.
Kørsel på batteristrøm
Når der er et opladet batteri i computeren, og denne ikke er sluttet til ekstern strøm, kører den på
batteristrøm. Når computeren er slukket og koblet fra ekstern strøm, aflader batteriet i computeren
langsomt. Computeren viser en meddelelse, hvis batteriet når en lav eller kritisk lav batterispænding.
Computerbatteriets levetid varierer afhængigt af indstillingerne for strømstyring, de programmer, der køres
på computeren, skærmens lysstyrke, eksterne enheder, der er sluttet til computeren, og andre faktorer.
Batteri, som kan udskiftes af brugeren
ADVARSEL!
For at mindske potentielle sikkerhedsproblemer er det kun det batteri, der fulgte med
computeren, og som kan udskiftes af brugeren, et ombytningsbatteri fra HP eller et kompatibelt batteri, der
er købt hos HP, der må anvendes.
FORSIGTIG:
Hvis du fjerner et batteri, der kan udskiftes, og det er den eneste strømkilde til computeren,
risikerer du at miste data. Du kan forhindre tab af data ved at gemme dit arbejde eller lukke computeren via
Windows, før du fjerner batteriet.
Hvis du vil fjerne det batteri, som kan udskiftes af brugeren, skal du følge de trin og den illustration, der
bedst passer til din computer:
1.
Vend computeren om på en plan overflade, så batteriet vender mod dig.
2.
Skyd batteriets udløserknap til siden
(1)
for at frigøre batteriet.
BEMÆRK:
Udløserknappen til batteriet vender automatisk tilbage til den oprindelige position.
Brug af batterimåleren og strømindstillinger
33
Sample