HP 14-ac000 user manual download (Page 42 of 76)

Languages: Danish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 76
1.
Indtast
indstillinger for strøm
i søgefeltet på værktøjslinjen, og vælg derefter
Indstillinger
for strøm
.
‒ eller –
Højreklik på ikonet
Batterimåler
, og vælg derefter
Indstillinger for strøm
.
2.
Klik på
Vælg, hvad tænd/sluk-knappen skal gøre
i venstre rude.
3.
Vælg
Rediger indstillinger, der i øjeblikket er utilgængelige
, og vælg derefter
Dvaletilstand
i
området
Når jeg trykker på tænd/sluk-knappen
.
- eller -
Vælg feltet
Dvaletilstand
under
Indstillinger for nedlukning
for at få vist indstillingen Dvaletilstand i
menuen Strøm.
4.
Vælg
Gem ændringer
.
Sådan afsluttes dvaletilstand:
Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen.
Når computeren afslutter dvaletilstanden, tændes lysdioderne for strøm, og dit arbejde vises igen på
skærmen.
BEMÆRK:
Hvis du har oprettet en adgangskode, der skal anvendes ved afslutning af dvaletilstand, skal du
indtaste din Windows-adgangskode, før dit arbejde vender tilbage på skærmen.
Indstilling af adgangskodebeskyttelse ved opvågning (ved afslutning af Slumre
eller dvaletilstand)
Benyt nedenstående fremgangsmåde for at indstille computeren til at bede om en adgangskode, når den
afslutter slumre- eller dvaletilstand:
1.
Indtast
indstillinger for strøm
i søgefeltet på værktøjslinjen, og vælg derefter
Indstillinger
for strøm
.
‒ eller –
Højreklik på ikonet
Batterimåler
, og vælg derefter
Indstillinger for strøm
.
2.
Vælg
Kræv en adgangskode, når computeren vågner
i venstre rude.
3.
Vælg
Rediger indstillinger, der i øjeblikket er utilgængelige
.
4.
Vælg
Kræv en adgangskode
(anbefales).
BEMÆRK:
Hvis du vil oprette en brugerkontoadgangskode eller ændre din nuværende
brugerkontoadgangskode, skal du vælge
Opret eller skift adgangskoden til din brugerkonto
og
derefter følge anvisningerne på skærmen. Hvis du ikke har brug for at oprette eller ændre en
adgangskode til en brugerkonto, går du til trin 5.
5.
Vælg
Gem ændringer
.
32
Kapitel 6
Strømstyring
Sample