HP 14-ac000 user manual download (Page 40 of 76)

Languages: Danish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 76
Brug af tastaturet og valgfri mus
Fra tastaturet og musen kan du skrive og udføre de samme funktioner, som når du bruger
berøringsbevægelser. Fra tastaturet kan du også bruge handlingstasterne og tastkombinationerne til at
udføre specifikke funktioner.
TIP:
Windows-tasten
på et tastatur eller Windows-knappen
på en tablet giver dig mulighed
for hurtigt at vende tilbage til startskærmen fra en åben app eller fra Windows-skrivebordet. Tryk på
knappen eller tasten igen for at vende tilbage til den forrige skærm.
BEMÆRK:
Afhængigt af dit land/område kan tastaturet have andre taster og tastaturfunktioner end dem,
der er beskrevet i dette afsnit.
30
Kapitel 5
Navigering på skærmen
Sample