HP 14-ac000 user manual download (Page 36 of 76)

Languages: Danish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 76
Tilslutning af digitale skærmenheder ved hjælp af et DisplayPort-kabel (kun
udvalgte modeller)
BEMÆRK:
Hvis du vil tilslutte en digital visningsenhed til din computer, skal du bruge et DisplayPort (DP-
DP)-kabel (købes separat).
Mini-DisplayPort bruges til tilslutning af en digital visningsenhed, som f.eks. en højtydende skærm eller
projektor. Mini-DisplayPort leverer højere ydelse end den eksterne VGA-skærm og forbedrer den digitale
forbindelse.
1.
Tilslut den ene ende af mini-DisplayPort-kablet til mini-DisplayPorten på computeren.
2.
Sæt den anden ende af kablet i den digitale visningsenhed.
3.
Tryk på
f4
for at skifte mellem computerens fire visningstilstande for skærmbilledet:
Kun pc-skærm:
Vis kun skærmbilledet på computeren.
Dublet:
Vis det samme skærmbillede samtidigt på både computeren og den eksterne enhed.
Udvid:
Vis skærmbilledet udvidet på både computeren og den eksterne enhed.
Kun anden skærm:
Vis kun skærmbilledet på den eksterne enhed.
Hver gang du trykker på
f4
, ændres visningstilstanden.
BEMÆRK:
Du opnår de bedste resultater, især hvis du vælger "Udvid"-indstillingen, hvis du øger
skærmopløsningen på den eksterne enhed som nedenfor. Skriv
kontrolpanel
i søgefeltet på
proceslinjen, og vælg derefter
Kontrolpanel
. Under
Skærm
skal du vælge
Juster skærmopløsning
.
Søgning efter og tilslutning til trådløse Miracast-kompatible skærme (kun
udvalgte produkter)
For at registrere og oprette forbindelse til trådløse Miracast-kompatible skærme uden at forlade dine
nuværende programmer, skal du følge trinnene nedenfor.
Sådan åbnes Miracast:
Indtast
projekt
i søgefeltet proceslinjen, og klik derefter på
projektet til en anden skærm
. Klik på
ikonet
Save
(Gem) og følg derefter anvisningerne på skærmen.
26
Kapitel 4
Brug af underholdningsfunktioner
Sample