HP 14-ac000 user manual download (Page 31 of 76)

Languages: Danish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 76
Deling af data og drev samt adgang til software
Når din computer er en del af et netværk, er du ikke begrænset til kun at bruge de oplysninger, der er lagret
på din computer. Computere, der er tilsluttet til netværket, kan udveksle software og data med hinanden.
Yderligere oplysninger om deling af filer, mapper eller drev kan du finde i oplysningerne til appen Kom godt i
gang.
Vælg knappen
Start
, og vælg derefter appen
Kom godt i gang
.
BEMÆRK:
Når en disk, f.eks. en dvd-film eller et spil er kopibeskyttet, kan den ikke deles.
Deling af data og drev samt adgang til software
21
Sample