HP 14-ac000 user manual download (Page 27 of 76)

Languages: Danish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 76
3
Tilslutning til et netværk
Du kan have computeren med dig overalt. Men selv når du er hjemme, kan du udforske verden og få adgang
til oplysninger fra millioner af websteder ved brug af din computer og et kabelbaseret eller et trådløst
netværk. Dette kapitel hjælper dig med at komme i forbindelse med verden.
Tilslutning til et trådløst netværk
Din computer er muligvis udstyret med én eller flere af følgende integrerede trådløse enheder:
WLAN-enhed – forbinder computeren til WLAN-netværk (Wi-Fi-netværk eller trådløse LAN-netværk) i en
virksomheds lokaler, i hjemmet og på offentlige steder som f.eks. lufthavne, restauranter, caféer,
hoteller og universiteter. I et WLAN kommunikerer den trådløse mobilenhed i din computer med en
trådløs router eller et trådløst adgangspunkt.
HP Mobilt bredbåndsmodul – giver dig trådløs forbindelse over et trådløst WAN (WWAN), et meget
større område. Mobilnetværksudbydere installerer basestationer (minder om telefonmaster til
mobiltelefoner) over store geografiske områder for at kunne tilbyde dækning på tværs af hele stater,
regioner eller endda lande.
Bluetooth-enhed – opretter et personligt netværk (PAN, personal area network) for at tilslutte til andre
Bluetooth-aktiverede enheder, som f.eks. computere, telefoner, printere, headset, højttalere og
kameraer. I et PAN-netværk kommunikerer hver enhed direkte med andre enheder, og enhederne skal
være relativt tæt på hinanden. Typisk inden for en radius af 10 meter fra hinanden.
Se appen Kom godt i gang for at få yderligere oplysninger om trådløs teknologi, internettet og netværk.
Vælg knappen
Start
, og vælg derefter appen
Kom godt i gang
.
Brug af knapper til trådløs
Du kan kontrollere de trådløse enheder i computeren ved hjælp af en eller flere af disse funktioner:
Tasten Flytilstand (også kaldet knappen Trådløs eller tast til trådløst) (i dette kapitel kaldet tasten
Flytilstand)
Kontrolelementer i operativsystemet
Tasten flytilstand
Computeren kan have tasten Flytilstand, en eller flere trådløse enheder og én eller to lysdioder for trådløs.
Alle de trådløse enheder på computeren er aktiveret fra fabrikkens side.
Lysdioden for trådløs angiver den generelle strømtilstand for dine trådløse enheder, ikke status for
individuelle enheder.
Kontrolelementer i operativsystemet
Netværks- og delingscenter gør det muligt at opsætte en forbindelse eller et netværk, oprette forbindelse til
et netværk og diagnosticere og løse netværksproblemer.
Tilslutning til et trådløst netværk
17
Sample