HP 14-ac000 user manual download (Page 26 of 76)

Languages: Danish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 76
Komponent
(3)
Serienummer
(4)
Garantiperiode
Mærkat med lovgivningsmæssige oplysninger – Indeholder lovgivningsmæssige oplysninger om
computeren.
Mærkat(er) for trådløs certificering – Indeholder oplysninger om valgfrie, trådløse enheder samt
godkendelsesmærkningerne for de lande/områder, hvor enhederne er godkendt til anvendelse.
Indsættelse af et SIM-kort (kun udvalgte produkter)
FORSIGTIG:
Vær forsigtig, når du sætter et SIM-kort i, så du ikke beskadiger stikkene.
Benyt nedenstående fremgangsmåde for at indsætte et SIM-kort:
1.
Sluk computeren med kommandoen Luk ned.
2.
Luk skærmen.
3.
Afbryd alle eksterne enheder, som er tilsluttet computeren.
4.
Tag netledningen ud af stikkontakten.
5.
Vend computeren om på en plan overflade, så batterirummet vender ind mod dig selv.
6.
Tag batteriet ud.
7.
Indsæt kortet i hukommelseskortlæseren og tryk derefter kortet ind, indtil det sidder korrekt.
BEMÆRK:
SIM-kortet i din computer kan se lidt anderledes ud end vist på illustrationerne i dette
afsnit.
BEMÆRK:
Se billedet af batterirummet for at finde ud af, hvordan SIM-kortet skal indsættes i
computeren.
Tryk ind på SIM-kortet for at fjerne det, og tag det derefter ud af slottet.
16
Kapitel 2
Lær din computer at kende
Sample