HP 14-ac000 user manual download (Page 25 of 76)

Languages: Danish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 76
Mærkater
Mærkaterne på computeren indeholder oplysninger, som du kan få brug for ved fejlfinding i forbindelse med
systemproblemer, eller når du har computeren med på rejser til udlandet.
VIGTIGT:
Kontrollér følgende steder for at finde mærkaterne, der er beskrevet i dette afsnit: på bunden af
computeren, inde i batterirummet, under det flytbare servicedæksel eller bag på skærmen.
Servicemærkat - Giver vigtige oplysninger, som hjælper til at identificere computeren. Når du kontakter
support, vil du sandsynligvis blive spurgt om serienummeret, og muligvis om produktnummeret eller
modelnummeret. Find disse numre, inden du kontakter support.
Dit servicemærkat vil ligne et af eksemplerne herunder. Se illustrationen, der ligner servicemærkatet på
din computer mest.
Komponent
(1)
Serienummer
(2)
Produktnummer
(3)
Garantiperiode
(4)
Modelnummer (kun udvalgte produkter)
Komponent
(1)
Modelnavn (kun udvalgte produkter)
(2)
Produktnummer
Mærkater
15
Sample