HP 14-ac000 user manual download (Page 23 of 76)

Languages: Danish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 76
Ikon
Beskrivelse
Øger skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
Skifter mellem visning af billedet på de skærmenheder, der er tilsluttet systemet. Hvis f.eks. en skærm er
tilsluttet til computeren og du gentagne gange trykker på denne tast, ændres skærmbilledet fra
computerskærmen til den tilsluttede skærm, så det samme vises på både computerskærmen og skærmen.
Slår højttalerlyden til eller fra.
Reducerer højttalerlydstyrken trinvist, når du holder tasten inde.
Forøger højttalerlydstyrken trinvist, når du holder tasten inde.
Afspiller det forrige nummer på en lyd-cd eller det forrige afsnit på en dvd eller Blu-ray-disk (BD).
Starter en lyd-cd, dvd eller cd, sætter den på pause eller genoptager afspilningen.
Afspiller næste nummer på en lyd-cd eller næste afsnit på en dvd eller bd.
Aktiverer eller deaktiverer flytilstand og den trådløse funktion.
BEMÆRK:
Tasten Flytilstand kaldes også knappen Trådløs.
BEMÆRK:
Der skal i forvejen være opsat et trådløst netværk, hvis du vil oprette en trådløs forbindelse.
Foroven
13
Sample