HP 14-ac000 user manual download (Page 22 of 76)

Languages: Danish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 76
Taster
Komponent
Beskrivelse
(1)
Tasten
esc
Viser systemoplysninger, når der trykkes på den i kombination
med tasten
fn
.
(2)
Tasten
fn
Udfører ofte anvendte systemfunktioner, når der trykkes på den
i kombination med
esc
-tasten, handlingstaster eller
mellemrumstasten
.
(3)
Windows-tasten
Åbner til menuen
Start
,
BEMÆRK:
Hvis du trykker på Windows-logotasten igen, vil
menuen
Start
lukke.
(4)
Handlingstaster
Udfører ofte anvendte systemfunktioner.
BEMÆRK:
På udvalgte modeller bruges handlingstasten
f5
til
at slå funktionen højeffektivt baggrundslys i tastatur til eller
fra.
Brug af handlingstasterne
En handlingstast udfører en tildelt funktion.
Ikonet på hver handlingstast viser den funktion, der er knyttet til pågældende tast.
Tryk på tasten, og hold den nede for at bruge en handlingstasten.
Ikon
Beskrivelse
Åbner Hjælp og support, der indeholder selvstudier, oplysninger om Windows-operativsystemet og
computeren, svar på spørgsmål og opdateringer til din computer.
Hjælp og support giver automatiske fejlfindingsværktøjer og adgang til support.
Reducerer skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
12
Kapitel 2
Lær din computer at kende
Sample