HP 14-ac000 user manual download (Page 20 of 76)

Languages: Danish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 76
Lysdioder
Komponent
Beskrivelse
(1)
Lysdiode for Caps Lock
Tændt: Caps Lock er aktiveret, hvilket får alle tasteanslag til at
skifte til store bogstaver.
(2)
Lysdiode for lydløs
Gul: Computerens lyd er slået fra.
Slukket: Computerens lyd er slået til.
10
Kapitel 2
Lær din computer at kende
Sample