HP 14-ac000 user manual download (Page 2 of 76)

Languages: Danish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 76
© Copyright 2015 HP Development Company,
L.P.
AMD er et varemærke tilhørende Advanced
Micro Devices, Inc. Bluetooth er et varemærke
tilhørende dets indehaver og anvendes af
Hewlett-Packard Company under licens. Intel,
Celeron, Centrino og Pentium er varemærker
tilhørende Intel Corporation i USA og andre
lande. Microsoft og Windows er amerikansk-
registrerede varemærker tilhørende Microsoft-
gruppen af virksomheder.
Find oplysninger om DTS-patenter på
. Fremstillet under
licens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet
samt DTS og symbolet sammen er registrerede
varemærker, og DTS Studio Sound er et
varemærke tilhørende DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle
rettigheder forbeholdes
.
Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden
varsel. De eneste garantier for HP's produkter
og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige
garantierklæringer, der følger med sådanne
produkter og serviceydelser. Intet heri må
fortolkes som udgørende en yderligere
garanti. HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde
af tekniske unøjagtigheder eller typografiske
fejl eller manglende oplysninger i denne
vejledning.
Første udgave: August 2015
Dokumentets bestillingsnummer: 824437-081
Produktbemærkning
Denne vejledning beskriver funktioner, der er
fælles for de fleste produkter. Nogle af
funktionerne findes måske ikke på din
computer.
Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle
udgaver af Windows. Denne computer kan
kræve opgraderet og/eller separat anskaffet
hardware, drivere og/eller software for at få
fuldt udbytte af Windows-funktionalitet. Se
, hvis du ønsker
flere oplysninger.
For at få adgang til den nyeste
brugervejledning skal du gå til
support
og vælge dit land.
Vælg
Drivere og download
, og følg derefter
anvisningerne på skærmen.
Vilkår vedrørende software
Når du installerer, kopierer, downloader eller
på anden vis bruger de softwareprodukter, der
er forudinstalleret på denne computer,
indvilliger du i at være bundet af betingelserne
i HP's slutbrugerlicensaftale (EULA). Hvis du
ikke accepterer disse licensvilkår, er din eneste
mulighed at returnere hele det ubrugte
produkt (hardware og software) inden for 14
dage mod en refundering, der er underlagt
forhandlerens refunderingspolitik.
For yderligere oplysninger eller for at anmode
om en fuld refundering af computerens pris
bedes du kontakte forhandleren.
Sample