HP 14-ac000 user manual download (Page 19 of 76)

Languages: Danish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 76
Foroven
TouchPad
Komponent
Beskrivelse
(1)
TouchPad-zone
Aflæser dine fingerbevægelser og flytter markøren eller
aktiverer elementer på skærmen.
BEMÆRK:
Se
Brug af bevægelser på TouchPad og
berøringsskærm
på side
28
for at få flere oplysninger.
(2)
Venstre TouchPad-knap
Fungerer som venstre knap på en ekstern mus.
(3)
Højre TouchPad-knap
Fungerer som højre knap på en ekstern mus.
Foroven
9
Sample