HP 14-ac000 user manual download (Page 17 of 76)

Languages: Danish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 76
Komponent
Beskrivelse
ADVARSEL!
For at undgå høreskader skal du regulere
lydstyrken, inden du tager hovedtelefoner, øresnegle eller et
headset på. Se
Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø
for
at få oplysninger om sikkerhed.
Sådan får du adgang til dette dokument:
1.
Skriv
support
i søgefeltet på proceslinjen, og vælg
appen
HP Support Assistant
.
‒ eller –
Klik på spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
2.
Vælg
Denne computer
, vælg fanen
Specifikationer
, og
vælg derefter
Brugervejledninger
.
BEMÆRK:
Når en enhed sluttes til stikket, deaktiveres
computerens højttalere.
BEMÆRK:
Kontrollér, at enhedskablet har et stik med fire
ledere, der understøtter både lydudgang (hovedtelefon) og
lydindgang (mikrofon).
Skærm
Komponent
Beskrivelse
(1)
Intern skærmknap
Slår skærmen fra og går i Slumretilstand, hvis skærmen lukkes,
mens computeren er tændt.
BEMÆRK:
Den indvendige skærmknap er ikke synlig udvendigt på
computeren.
(2)
Lysdiode for webkamera
Tændt: Webkameraet er i brug.
Skærm
7
Sample