HP 14-ac000 user manual download (Page 15 of 76)

Languages: Danish
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 76
Højre side
Komponent
Beskrivelse
(1)
Lysdiode for strøm
Tændt: Computeren er tændt.
Blinker: Computeren er i slumretilstand, hvilket er en
strømsparetilstand. Computeren slukker for strømmen til
skærmen og andre unødvendige komponenter.
Slukket: Der er slukket for computeren, eller den er i
dvaletilstand. Dvaletilstand er en strømsparetilstand, der
bruger mindst mulig strøm.
(2)
Lysdiode for harddisk
Blinker hvidt: Harddisken anvendes.
(3)
USB 2.0-port
Til tilslutning af en valgfri USB-enhed, f. eks. tastatur, mus,
eksternt drev, printer, scanner eller USB-hub.
(4)
Optisk drev
Afhængigt af computermodellen læser det en optisk disk eller
læser og skriver til en optisk disk.
BEMÆRK:
Oplysninger om diskkompatibilitet fås ved at gå til
websiden Hjælp og support. Følg anvisningerne på websiden for
at vælge din computermodel. Vælg
Drivere og download
, og
følg derefter anvisningerne på skærmen.
(5)
Udskubningstast til optisk drev
Frigør diskskuffen
(6)
Stik til sikkerhedskabel
Til tilslutning af et valgfrit sikkerhedskabel til computeren.
BEMÆRK:
Sikkerhedskablet er designet til at fungere
præventivt, men det forhindrer muligvis ikke, at computeren
bliver udsat for hærværk eller bliver stjålet.
Højre side
5
Sample