Philips 32PW8907/12 user manual download

Languages: Slovak
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 36
Slovenčina
Obsah
Príprava
................................................................................................
2
Diaľkové ovládanie
.......................................................................
3-4
K použitiu meny a menového systému
.......................................
5
Menu informácie/diaľkové ovládanie info
....................................
6
Výber jazyka a krajiny
......................................................................
6
Uloženie TV kanálov
........................................................................
7
Nastavenie konfigurácie
...................................................................
8
Reproduktory
.....................................................................
9
Všeobecnosť
...............................................................
10-11
Zdroj
....................................................................................
11
Dekodér
..............................................................................
11
Demo
.................................................................................................
11
Inštalácia
TV menu
...........................................................................................
12
Obrazové menu
...............................................................
12
Zvukové menu
.................................................................
12
Funkcé menu
......................................................................
14
NEX
TV
IEW
/Teletextový sprievodca
..............................................
15
Teletext
............................................................................................
18
Zapojenie príslušenstva
Pripojenie a voľba príslušenstva
...........................................
27-31
Funkcie na diaľkovom ovládaní pre príslušenstvo
...................
31
Nahrávanie
................................................................................
31-32
Tlačidlá na prednej časti televízora
.............................................
32
Dodatok: bezdrátový systém reproduktorov
...........................
33
Rady
................................................................................................
34
Vysvetlivky
...................................................................................
35
Index
...............................................................................................
35
Pomoc?
Ak vám tento návod na obsluhu
neposkytne informáciu, ktorú
potrebujete alebo nevyrieši váš
problém s TV prijímačom, obráťte sa
na najbližšie sevisné stredisko Philips
(viď záručný list).
Model a výrobné číslo, ktoré nájdete
na zadnej strane TV prijímača, si
prosím, pripravte skôr, ako zavoláte
servisné stredisko.
Model:
Výrobné číslo:
Návod na použitie
Použitie vstavaného DVD prehrávača
Zavedenie disku
...............................................................................
21
Prehrávanie DVD alebo video-CD
............................................
22
Prehrávanie audio- alebo MP3-CD
............................................
23
DVD ponuka prehrávania
............................................................
24
Osobné preferencie
......................................................................
25
Voľba obľúbenej skladby
.............................................................
25
Ovládanie prístupu/detský zámok
..............................................
26
Schválenie prehrávania
..................................................................
26
EasyLink je založený na principe "obsluha pomocov tlačidiel".
To znamená, že keď sú napr. televízor a videorekordér vybavené EasyLinkom a
vzájomne napojené eurokáblom, ktorý sa dodáva s videorekordérom, tak je
možné vykonávať niekoľko po sebe následujucich operácií zároveň pre obidva
prijímače.
2153.2 sk
26-06-2002
17:24
Pagina 1
Sample
This manual is suitable for devices