Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 9 of 36)

Languages: Polish
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 36
Dzięki temu menu możesz wykonać ustawienie różnych
głośników, aby w pełni poznać możliwości układu
akustycznego Dolby Surround wykorzystując:
telewizor i jego wbudowane głośniki: przednie -
prawy, środkowy i lewy, oraz 2 tylne głośniki
Surround ze wzmacniaczami podłączane z tyłu
odbiornika TV;
albo konektory systemu Variable Line Out oraz
wzmacniacz zewnętrzny systemu Dolby. Patrz
“Dodatkowe Głośniki/wzmacniacz”, str. 29.
Wybierz różne elementy sterownicze z menu Głośniki,
by ustawić konfigurację układu głośników TV do
odtwarzania nagrań dźwięku Dolby. Każdy element
sterowniczy głośności może być tak wyregulowany, by
odpowiadał poziomowi sygnału testowego.
W zależności od wybranej mocy wyjściowej i trybu
dźwięku surround (patrz: Główne menu, TV, Efekt
surround, str. 13), niektóre pozycje menu mogą być
pozbawione koloru, i nie da się ich wybrać.
Sygnał testowy
Pozycja menu
Sygnał testowy
umożliwia
wyregulowanie siły głosu każdego z głośników aż
do uzyskania zrównoważonej głośności.
&
Przesuwając kursor w dół wybierz
Sygnał
testowy
.
é
Przesuń kursor w prawo.
Przesuwając kursor w górę/w dół wybierz
Wł.
lub
Wył
. Gdy element sterowniczy dźwięku
kontrolnego jest włączony (Wł.) sygnał testowy
będzie wciąż krążył pomiędzy lewym, środkowym,
prawym a obydwoma tylnymi głośnikami surround
(jeżeli one są obecne).
Przesuń kursor w lewo.
(
Przesuń kursor w górę/w dół, aby wybrać
potrzebny głośnik do indywidualnego strojenia
poziomu głośniści.
§
Przesuwając kursor w lewo/w prawo wyreguluj
poziom głośności.
è
Następnie wybierz do strojenia zgodnie z
wymaganiami inne głośniki i wykonaj ich regulację.
!
Przesuń kursor w górę, aby wrócić do pozycji
menu
Sygnał testowy
, gdy regulacja głośników
zostanie zakończona, i pokręć regulator
Wył
.
Stereo
3 Stereo
3D Surround
Hall
Pro Logic
Dostępność pozycji menu Głośniki
Sygnał testowy
Głośn. przedn. L
Głośn. przedn. P
Centralny głośniść
Głośność surround
Dźwięk centralny
Głośniki Surround
Regulacja głośności
Dźwięk centralny
Patrz “Podłączenie urządzeń zewnętrznych”,
“Dodatkowe głośniki/wzmacniacz”, str. 29.
Jeżeli zewnętrzne głośniki przednie nie są podłączone,
nie zmieniaj predefiniowanych ustawień fabrycznych
Dźwięk centralny Wył
.
Jeżeli zewnętrzne głośniki przednie są podłączone,
wybierz
Dźwięk centralny Wł
.
Przy takim ustawieniu kanał centralny w trybie dźwięku
surroud kierowany jest do wszystkich trzech
wbudowanych głośników telewizora (lewego,
środkowego i prawego).
Głośniki surround
Patrz “Podłączenie urządzeń zewnętrznych”,
“Dodatkowe głośniki/wzmacniacz”, str. 29.
Jeżeli głośniki surround nie są podłączone, nie zmieniaj
predefmiowanych ustawień fabrycznych
Wył
.
Jeżeli głośniki surround są podłączone, wybierz
.
Surround bezprzewodowy
Zestaw ten funkcjonuje tylko gdy podłączony jest
specjalny przekaźnik FM i bezprzewodowe głośniki
surround. Patrz: “Bezprzewodowy zestaw głośnikowy
surround”, str. 33.
Przekaźnik FM
Wybierz właściwy typ przekaźnika podłączanego z tyłu
telewizora. Patrz: “Bezprzewodowy zestaw głośnikowy
surround”, str. 33.
Auto surround
Czasem stacje tlewizyjne nadają specjalne sygnały do
kodowanych programów z dźwiękiem surround.
Gdy tryb
Auto surround
jest ustawiony na
.,
telewizor automatycznie przełącza się na najlepszy tryb
odtwarzania dźwięku surround.
Ustawienie to jednak można skasować zapisem
kasującym.
Głośniki
9
Instalacja
2153.2 pl
26-06-2002
17:39
Pagina 9
Sample
This manual is suitable for devices