Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 8 of 36)

Languages: Polish
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 36
Nazwa stacji
VCR1
BBC1
BBC2
CNN
TVE
π
.....
Nazwa stacji
p
π
®
Spacja
®
Usu
ń
A B C D E F G
1
2 3
H I
J K L M N
4
5 6
O P Q R S T U
7
8 9
V WX Y Z
0
®
Shift
®
Specj.
Możesz zmienić zachowane w pamięci nazwy lub nadać
nazwę kanałowi TV, jeżeli nie została jeszcze
wprowadzona. Nazwa do 5 liter lub cyfr może być
nadana programom o numerach od 0 do 99. Np.
“SUPER”, “BBC1” itd. Przed programem o numerze O
możesz również wprowadzić nazwę dla urządzeń
zewnętrznych podłączonych do złączki wymaganej przez
euronormę (eurokonektora).
&
Wybierz pozycję
Nazwa stacji
z menu Instal. i
przesuń kursor w dół.
é
Wybierz numer programu.
Uwaga: Trzymaj naciśnięty przycisk sterowania
kursorem przesuwając go w górę/w dół listy
programów, aby uniknąć dostrajania się odbiornika
do każdego z “mijanych” kanałów.
Przesuń kursor w prawo.
Na ekranie ukazuje się klawiatura. Przesuń kursor
w prawo, aby wejść do klawiatury. Przesuwaj kursor
w górę/w dół, w lewo/w prawo, aby wybrać
pierwszy znak i naciśnij
OK.
Powtórz to dla
każdego znaku, który chcesz wprowadzić.
Wybierz
Spacja
, aby wprowadzić odstęp,
Usuń
, aby
usunąć wyróżnioną literę we wprowadzonej nazwie,
Shift
, aby wyświetlić na klawiaturze litery duże i
małe,
Specj.
, aby wyświetlić na klawiaturze symbole
specjalne. Aby potwierdzić wybór, naciśnij
OK
.
Za każdym razem po ukończeniu nadawania
nazwy wybranym kanałom i urządzeniom
zewnętrznym przesuń kursor w lewo naciskając
kilkakronie przycisk.
(
Wybierz inny numer programu i powtórz
kroki
-
.
Zmiana porządku na liście programów
Możesz
zgodnie z Twoimi preferencjami
zmieniać kolejność zapamiętanych kanałów TV
&
Wybierz pozycję
Zmiana porządku
w menu
Instal
. i naciśnij przycisk
OK
.
é
Wykonuj ukazujące się na ekranie polecenia.
Wybór ulubionych kanałów TV
&
Wybierz pozycję
Ulubione programy
z menu
Instal
.
é
Przesuwając kursor w górę/w dół wybierz numer
programu.
Przesuwajęc kursor w prawo wybierz
Tak
lub
Nie
.
Powtórz kroki
é
i
dla każdego kanału TV
lub zewnętrznego źródła sygnału, które chcesz
traktować jako ulubione lub usunąć z listy
ulubionych.
8
Instalacja
Instaluj konfigurację telewizora
Głośniki
Ogólny
Źródło
Dekoder
Konfigur.
Menu Konfiguracja zawiera pozycje sterujące
ustawieniami funkcji odbiornika TV, środków sprzętowych,
obsługujących oraz urządzeń zewnętrznych, które mogą
być podłączone do telewizora.
Menu
Głośniki
ukazuje elementy sterowania
dźwiękiem
Menu
Ogólny
umożliwia zmianę ustawień, do których
sięga się niezbyt często.
Menu
Źródło
umożliwia wybór sygnału oraz/lub
nadanie imienia każdemu źródłu sygnału wejściowego.
Menu
Dekoder
pozwala określić jeden lub więcej
numerów programów jako numery programów
dekodera.
Sygnał testowy
Glośn. przedn. L
Głośn. przedn. P
Centralny głośność
Głośność surround
Dźwięk centralny
Głośniki surround
Surround bezprzew.
Przekaźnik FM
Auto surround
2153.2 pl
26-06-2002
17:39
Pagina 8
Sample
This manual is suitable for devices