Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 6 of 36)

Languages: Polish
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 36
6
Instalacja
VCR
AUX
º
Ò
π
Q
®
R
v
b
M
a
h
AUDIO
SUBTITLE
T/C
S
MODE
RESUME
TV/DVD
MENU
SETUP
i
U
æ
Ì
0
q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
V
P
MENU
OK
¬
B
i
MENU
CHILD
MOVIE
SPORT
NEWS
Wybór języka menu
Informacja o menu
&
Naciśnij przycisk
MENU
i wybierz pozycję menu lub pozycję
podmenu.
é
Naciśnij przycisk
i
na pilocie, aby uzyskać informacje o wybranej
pozycji menu.
Aby wyjść z tego trybu, naciśnij ponownie przycisk
i
.
Informacja o pilocie
&
Naciśnij przycisk
MENU
.
é
Naciśnij przycisk
i
.
Naciśnij dowolny przycisk na pilocie (z wyjątkiem przycisków sterowania
kursorem, przycisku
OK
,
MENU
, przycisków numerycznych, przycisków
i
i
B
) a uzyskasz informację o naciśniętym przycisku. Przycisk w
tym wypadku nie pełni swej zwykłej funkcji. W chwili, gdy naciśnięty
zostanie jeden z przycisków pilota nie przywołujących informacji o
pilocie, wyświetlanie informacji jest kasowane.
Naciśnij przycisk
i
. aby wyświetlić menu, które było na ekranie
przed naciśnięciem przycisku przywołującego wyświetlenie
informacji.
&
Naciśnij przycisk
MENU
na pilocie
Gdy wtaczasz telewizor po raz pierwszy, i nie sąjeszcze zachowane
ustawienia dla kanałów, na ekranie automatycznie ukazuje się
menu Language (język). Menu to ma także dodatkową pozycję
Wyjście
umożliwiającą wyjście z menu. Wyjaśnienie ukazuje się po
kolei w różnych językach. Wybierz preferowany język i naciśnij
przycisk
OK
na pilocie. Dalsze czynności wykonuj w menu Instal.
Adaptacja języka menu w trybie DVD odbywa się automatycznie (za
wyjątkiem Rosyjskiego i Greckiego, patrz uwagę).
é
Użyj kursora, aby posunąć się w dół, i wybierz
Instal
.
Użyj kursora, aby posunąć się w prawo, i wybierz
Język
.
Działaj zgodnie ze wskazówkami ukazującymi się na ekranie.
Użyj kursora, aby posunąć się w górę/w dół, wybierz
preferowany język i naciśnij przycisk
OK
, aby potwierdzić
dokonamy wybór.
(
Dalsze czynności wykonuj w menu
Instal
.
Uwaga: Jeżeli językiem menu jest Rosyjski czy Grecki, nie
dostępne w trybie DVD, wykonaj następujące czynności:
Jako język menu odtwarzacza DVD wybierz Twój preferowany
język (za wyjątkiem Rosyjskiego i Greckiego) i naciśnij
OK
.
Z kolei jako język menu telewizora wybierz Grecki czy Rosyjski i
naciśnij
OK
.
Język
Ćestina
Dansk
Deutsch
Instal.
Kraj
Austria
Belgia
Chorwacja
Instal.
&
Użyj kursora, aby posunąć się w prawo i wybierz pozycję
Kraj
.
é
Wybierz kraj, w którym aktualnie przebywasz, i naciśnij przycisk
OK
. Wybierz
Inny
, jeżeli w wykazie brak potrzebnego kraju.
Dalsze czynności wykonuj w menu
Instal
.
VCR
AUX
º
Ò
π
Q
®
R
v
b
M
a
h
AUDIO
SUBTITLE
S
MODE
RESUME
TV/DVD
MENU
SETUP
U
æ
Ì
q
V
P
MENU
OK
¬
B
CHILD
MOVIE
SPORT
NEWS
Informacja o menu / Informacja o pilocie
Wybór kraju
2153.2 pl
26-06-2002
17:39
Pagina 6
Sample
This manual is suitable for devices