Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 4 of 36)

Languages: Polish
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 36
4
Pilot
VCR
AUX
º
Ò
π
Q
®
R
v
b
M
a
h
AUDIO
SUBTITLE
T/C
S
MODE
RESUME
TV/DVD
MENU
SETUP
i
U
æ
Ì
0
q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
V
P
MENU
OK
¬
B
CHILD
MOVIE
SPORT
NEWS
q
Format obrazu
Naciśnij ten przycisk, aby przywołać wykaz
dostępnych
formatów
obrazu.
Naciskaj ten przycisk raz poraź lub przesuwaj kursor w górę/w dół, aby
wybrać jeden z następujących formatów obrazu: Auto format, Super
zoom, 4:3, Kino 14:9, Kino 16:9, Napisy powiększone , Szeroki ekran.
Wybór formatu Auto sprawia, że obraz wypełnia ekran w maksymalnie
możliwym stopniu. W trybie Auto format napisy na czarnym tle u dołu
ekranu stają się widoczne. Logo stacji nadawczej w rogu czarnego paska
u góry ekranu w trybie tym znika z ekranu.
Tryb Super zoom usuwa z minimalnymi zniekształceniami czarne pasy po
bokach ekranu, gdy się ogląda programy nadawane w formacie 4:3.
W formatach obrazu Kino 14:9, Kino 16:9 lub Superpowiększenie możesz
uwidocznić napisy za pomocą przycisków kursora w górę/w dół.
Q
Efekt surround
Naciskając raz po raz ten przycisk
możesz wybrać różne dostępne tryby
dźwięku surround: Stereo, Dolby 3
Stereo, 3D Surround, Hala oraz Dolby
Pro Logic. Patrz str. 13
æ
Przewodnik
po
NEX
TV
IEW
/ telegazecie
wł. / Podwójny ekran / wył.
Patrz str. 15
U
Wyświetlenie czasu
Na ekranie wyświetlany jest czas.
SUBTITLE
Wybór napisów
Służy do zmiany jężyka napisów w
trakcie odtwarzania DVD.
Patrz str. 22
AUDIO
Wybór ścieżki dżwięk. audio
Zmiana ścieżki dżwiękowej audio w
czasie odtwarzania płyty DVD.
Patrz str. 22.
h
Active control
(aktywne sterowanie)
Active control stanowi system
automatyczny o dynamicznym działaniu.
Odbiornik TV ciągle mierzy i koryguje
wpływające sygnały, aby zapewnić jak
najlepszą jakość obrazu. Dzięki
Czujnikowi oświetlenia przestrzeni
otaczającej, który mierzy warunki
oświetlenia w pomieszczeniu,
kontrastowość, dynamiczny kontrast,
jasność i kolor obrazu są automatycznie
regulowane. Czujnik oświetlenia działa
wtedy, gdy funkcja Active control
ustawiona jest w trybach Średni lub
Maksymalny. Naciskaj raz po raz przycisk
h
, aby wybrać jeden z trybów Active
control: Wyłączony, Minimalny, Średni lub
Maksymalny - polecany.
Wyłączony
Automatycznie sterowane są
ostrość i dynamiczny kontrast.
Minimalny
Automatycznie sterowane są
ostrość, dynamiczny kontrast i
tłumienie szumów.
Średni
Automatycznie sterowane są
dynamiczny kontrast, kolor,
ostrość i tłumienie szumów.
Maksymalny
Automatycznie sterowane
są kontrastowość, dynamiczny
kontrast, kolor, ostrość i tłumienie
szumów.
Naciśnij przycisk kursora w prawo, aby
wybrać
INFO+
. Ukazuje się menu
demonstracyjne funkcji Active control.
Ustawienia obrazu są ciągle dostrajane w
sposób automatyczny. Pozycje tego
menu nie mogą być wybrane. Suwaki
menu przesuwają się, ukazując jak
odbiornik TV dostraja bieżący obraz.
Użytkownik nie może sterować tymi
suwakami.
Naciśnij przycisk
OK
, aby wyłączyć tryb
Demo.
i
Informacja ekranowa
Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić
informacje dotyczące wybranego kanału i
programu telewizyjnego, a w trybie DVD -
aby wyświetlić okno stanu.
Informacje dotyczące menu
Gdy menu jest na ekranie, naciśnij
przycisk
i
, aby wyświetlić informacje o
wybranej pozycji menu. Gdy wyświetlona
jest informacja o menu, naciśnij dowolny
przycisk, aby wyświetlić informację o
pilocie.
M
Nastawy dźwięku
Za każdym naciśnięciem tego przycisku
wybiera się jedną z nastaw dźwięku
odpowiadającą specjalnym ustawieniom
fabrycznym wysokich i niskich tonów.
a
Nastawy obrazu
Za każdym naciśnięciem tego przycisku
wybiera się jedną z nastaw obrazu
odpowiadającą specjalnym ustawieniom
fabrycznym kontrastowości, koloru,
ostrości, dynamicznego kontrastu i
wzmocnienia koloru.
Personal
(ustawienia osobiste) - to
zestaw preferowanych ustawień obrazu
i dźwięku wybranych przez użytkownika
z menu nastaw obrazu i dźwięku.
2153.2 pl
26-06-2002
17:39
Pagina 4
Sample
This manual is suitable for devices