Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 34 of 36)

Languages: Polish
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 36
Utrzymanie ekranu
Czyść telewizor lekko zwilżoną miękką ściereczką. Nie
używaj rozpuszczalników, które spowodować mogą
uszkodzenie ekranu.
Uwaga: telefon komórkowy!
Aby uniknąć zniekształceń obrazu i dźwięku, nienależytego
funkcjonowania Twojego telewizora, lub wręcz uszkodzenia
odbiornika TV, trzymaj z daleka od telewizora Twój telefon
komórkowy.
Szufladka na płyty odtwarzacza DVD
Nie zostawiaj szufladki na płyty przez dłuższy czas
otwartej, aby zapobiec przenikaniu kurzu do odtwarzacza
oraz przypadkowemu uszkodzeniu szufladki.
Zła jakość obrazu
• Czy wybrałeś właściwy system TV?
• Czy Twój odbiornik TV i antena domowa są nie za blisko
głośników, nie uziemionych urządzeń audio, świateł
neonowych itp.?
• Góry lub wysokie gmachy mogą spowodować podwojenie
obrazu lub zjawy na ekranie. Czasem udaje się
polepszyć jakość obrazu poprzez zmianę kierunku
anteny.
• Nie możesz rozróżnić obrazu czy odczytać tele-gazety?
Sprawdź, czy wprowadziłeś właściwą częstotliwość
(Patrz: Instalacja, str. 7).
• Nie udaje się wyregulować jasności, ostrości i kontrastu?
Wybierz pozycję Ustawienia fabryczne w menu Konfigur.,
str. 10.
• Czasem niską jakość obrazu powoduje włączenie
kamkorderu lub kamery wideo o standardzie S-VHS
podłączonej do gniazd na prawej stronie telewizora, z
jednoczesnym podłączeniem do gniazd EXT1, EXT2 lub
EXT3 innych urządzeń zewnętrznych. W tej sytuacji
wyłącz jedno z tych innych urządzeń.
Brak obrazu
• Czy właściwie podłączono antenę?
• Czy wtyki w gniazdach antenowych nie są poluzowane?
• Czy kabel antenowy nie został uszkodzony i czy
wyposażony jest we właściwy wtyk?
• Jeżeli używa się drugiego telewizora, czy nie są
uszkodzone urządzenia do jego podłączenia? Jeżeli
masz wątpliwości, zwracaj się do sprzedawcy tych
urządzeń.
Brak dźwięku
• Brak dźwięku na wszystkich kanałach?
Sprawdź, czy głośność nie została ustawiona na minimum.
• Czy dźwięk nie został zakłócony z powodu naciśnięcia
przycisku wyciszenia
¬
? Sprawdź, czy Twoja
konfiguracja głośników odpowiada ustawieniom menu
Dźwięk, str. 9. Czy, np. wzmacniacz jest włączony, gdy
masz podłączone 2 dodatkowe głośniki przednie?
• Brak dźwięku z głośników tylnych lub głośnika
środkowego? Wybierz odpowiedni tryb dźwięku surround
zgodny z nadawanym sygnałem dźwięku lub wyreguluj
głośność, albo sprawdź, czy przekaźnik FM jest właściwie
podłączony. Patrz: Tryby dźwięku surround, str. 13.
Pilot
• Jeżeli Twój telewizor przestał reagować na sygnały pilota,
być może baterie są rozładowane lub wybrano
niewłaściwy tryb (TV czy innego urządzenia
zewnętrznego, patrz str. 30).
• Do sterowania telewizorem możesz użyć przycisku
MENU
i przycisków -/+ umieszczonych z góry telewizora.
Odtwarzacz DVD nie działa
Sprawdź, czy płyta nie jest podrapana i czy jest czysta.
Przetrzej płytę miękką szmatką ruchami odśrodkowymi.
Brak dźwięku surround
• Sprawdź, czy nie są włączone słuchawki.
• Sprawdź, czy kanał nadaje dźwięk surround odpowiednio
dobrej jakości.
Bezprzewodowy zestaw głośnikowy surround
• Czy głośnik aktywny i ustawienie Surround Sound w
menu Konfigur. są strojone na ten sam kanał
transmitujący?
• Zewnętrzne urządzenia bezprzewodowe, telefony
komórkowe, osoby poruszający się w pobliżu telewizora
mogą zakłócić transmisję dźwięku.
• Gdy transmisja radiowa dźwięku surround nie jest
możliwa, albo gdy zakłócenia są zbyt silne, spróbuj
przełączyć się na inny kanał bezprzewodowy, lub
wypróbuj wariant zastępczy, używając łączności
przewodowej. Patrz „Podłączenie dodatkowych
głośników/wzmacniacza”, str. 29.
• Jeżeli przełączasz się na inny kanał łączności
bezprzewodowej, zadbaj o to, by wybrać ten sam kanał
transmitujący zarówno w menu ustawień, jak na
obudowie głośnika.
• Jeżeli używasz przekaźnika FM z anteną wbudowaną, wybierz
właściwy kierunek anteny, aby uzyskać najlepszy odbiór.
Problem pozostaje?
Wyłącz i ponownie włącz telewizor.
Nigdy nie próbuj sam naprawiać uszkodzonego
telewizora.
Zwróć się do Twojego dealera lub zadzwoń do warsztatu
naprawy TV.
Ostrzeżenie:
Z otwartego telewizora wydobywa się
widoczne i niewidoczne promieniowanie laserowe. Unikaj
narażenia na promień lasera.
Polecenia co do postępowania ze sprzętem
wysłużonym
Philips dba o produkcję przyjazną dla środowiska. Twój
nowy telewizor zawiera materiały, które da się przetworzyć i
użyć ponownie. Po zestarzeniu się sprzętu specjalne finny
mogą zadbać o jego zdemontowanie, wyodrębnienie
materiałów nadających się do przeróbki i ponownego
użycia minimalizując ilość materiałów przeznaczonych do
wyrzucenia. Prosimy o przestrzeganie lokalnych przepisów
postępowania ze starym sprzętem telewizyjnym.
Jak pozbyć się zużytych baterii?
Należące do wyposażenia baterie nie zawierają metali
ciężkich, rtęci i kadmu. Tym nie mniej, w wielu krajach
istnieje zakaz wyrzucania baterii razem ze śmieciami.
Prosimy o przestrzeganie lokalnych przepisów co do
pozbywania się zużytych baterii.
Porady
34
Porady
2153.2 pl
26-06-2002
17:39
Pagina 34
Sample
This manual is suitable for devices