Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 33 of 36)

Languages: Polish
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 36
33
Bezprzewodowy zestaw głośnikowy surround
A
1
4
3
2
B
A
Przekaźnik FM
Wyłącz telewizor wyłącznikiem zasilania.
Zamocuj przekaźnik FM z tyłu telewizora, jak to pokazane jest na rys.
Uwaga: Nie włączaj telewizora zanim nie sprwadzisz, czy zamocowałeś
przekaźnik FM.
Podłącz należący do wyposażenia kabel do konektora przekaźnika.
Włącz telewizor.
Głośniki surround
Do zestawu należą dwa głośniki surround. Jeden z nich to głośnik aktywny
A. Inny głośnik B jest pasywny i powinien być podłączony do głośnika
aktywnego.
Przełącznik ślizgowy kanałów
1
u spodu głośnika aktywnego został
ustawiony na kanał 1 domyślnie w fabryce.
Podłącz głośnik aktywny do pasywnego za pomocą należącego do
wyposażenia kabla głośników
2
. W tym celu włóż znakowane przewody
do otworów zacisków konektorów w tym samym kolorze na obydwu
głośnikach. Nie wkładaj przewodów zbyt głęboko.
Głośniki Surround mogą być umieszczone z tyłu lub po obu stronach
słuchacza. Przód głośników nie koniecznie musi być skierowany w stronę
słuchacza. Odległość pomiędzy telewizorem a głośnikami Surround nie
powinna przekraczać 15 metrów.
Uwaga: Czasem poruszanie się osób w pobliżu telewizora może zakłócić
transmisję dźwięku
Podłącz głośnik aktywny do sieci zasilania używając kabla sieciowego
3
.
Włącz głośnik aktywny wyłącznikiem sieciowym
POWER
4
.
Czerwony wskaźnik z przodu aktywnego głośnika Surround wskazuje, że
głośnik jest w stanie oczekiwania. Podczas transmisji dźwięku kolor
wskaźnika zmienia się na zielony. W 10-15 minut po zakończeniu transmisji
dźwięku przez telewizor wskaźnik znów zabarwia się na czerwono
wskazując na pobór niskiej mocy w stanie oczekiwania.
.
Do wyłączenia głośnika aktywnego użyj wyłącznika sieciowego
POWER
.
Ustawienie - menu “Głośniki”
Naciśnij przycisk
MENU
na pilocie.
Przesuń kursor w dół, aby wybrać pozycję
Konfigur
.
Przesuń kursor w prawo, aby wybrać
Głośniki
.
Przesuń kursor w dół, aby wybrać
Surround bezprzew
.
W fabryce zestaw już został w odpowiedni sposób konfigurowany w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. W
rzadkich wypadkach mogą wystąpić zakłócena spowodowane przez zewnętrzne urządzenia radiowe (bezprzewodowe)
jak słuchawki, telefony komórkowe czy prezez zdalne sterowanie oświetlenia. W tej sytuacji może powstać konieczność
przełączenia się na inny kanał bezprzewodowy.
Ważna uwaga:
Należy upewnić się, że aktywny głośnik surround (A) i ustawienie Surround bezprzew. strojone są na
ten sam kanał transmisji. Inaczej głośniki Surround w ogóle nie będą wydawały dźwięku, lub dźwięk będzie
zniekształcony.
Wybierz pozycję
Przekaźnik FM
i podaj właściwy dla Twojego kraju typ przekaźnica 864 lub 433 MHz.
Gdy telewizor strojony jest na kanał bliski częstotliwości 864 MHz (albo 433 MHz), nadajnik się wyłącza, ponieważ
bezprzewodowe transmitowanie dźwięku surround jest niemożliwe. Jest to konieczne, aby uniknąć zakłócenia obrazu.
W rzadkich wypadkach, gdy bezprzewodowa transmisja dźwięku surround nie jest możliwa lub prowadzi do poważnych
zakłóceń, możesz użyć rozwiązania zastępczego stosując połączenie przewodowe z gniazdem wtykowym stereo o średnicy
3,5 mm (gdy obecny). W tym wypadku w menu
Surround bezprzew
. wybierz pozycję
Wył
. Patrz: Podłączenie urządzeń
zewnętrznych, str. 28.
WIRELESS MODULE
Załącznik: Bbezprzewodowy zestaw głośnikowy surround
2153.2 pl
26-06-2002
17:39
Pagina 33
Sample
This manual is suitable for devices