Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 30 of 36)

Languages: Polish
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 36
30
Podłączenie urządzeń zewnętrznych
&
W wypadku odbiornika o wejściu analogowym:
Podłącz wzmacniacz Dolby Pro Logic Surround do gniazd
AUDIO L
i
R
z tyłu telewizora.
W wypadku odbiornika o wejściu cyfrowym
współosiowym:
Tylko na sygnał cyfrowy audio z wbudowanego
odtwarzacza DVD.
Podłącz kabel cyfrowy audio do wejścia cyfrowego audio
Twego odbiornika oraz do
COAXIAL
z tyłu Twego
telewizora.
W wypadku odbiornika o cyfrowym wejściu
optycznym:
Tylko na sygnał cyfrowy audio z wbudowanego
odtwarzacza DVD.
Usuń kapturek z wyjścia optycznego.
Podłącz optyczny kabel audio do optycznego wejścia audio
Twego odbiornika oraz do
OPT OUT
z tyłu Twego
telewizora.
Ostrzeżenie: Kapturek jest mały i może zostać połknięty
przez małe dzieci
é
Aby aktywować współosiowe oraz optyczne wyjście
cyfrowe, ustaw
Wyjście cyfrowe
na
Wszystkie
albo na
Tylko PCM
w menu
Preferencje dźwięku
wbudowanego
odtwarzacza DVD. Patrz str. 25.
Wyłącz odtwarzanie dźwięku przez telewizor za pomocą
przyciskuwyciszenia
¬
.
Wszystkie ustawienia głośności, barwy dźwięku oraz
połączenia głośników należy wykonywać poprzez
zewnętrzny odbiornik surround.
Uwaga: Informacja o parametrach dźwięku na ekranie nie będzie
odpowiadała rzeczywistym parametrom odtwarzanego dźwięku.
Dźwięku nie będzie słychać, jeżeli kanał TV lub
zewnętrzne źródło sygnału zablokowane są poprzez menu
Blok. funkcje, str. 15.
Jeżeli chcesz podłączyć więcej urządzeń dodatkowych do
Twojego telewizora, zasięgnij rady u swego dealera
DIGITAL AUDIO OUT
OPT OUT
COAXIAL
Urządzenia podłączone tylko kablem antenowym:
Używając przycisków numerycznych wybierz numer programu,
pod którym wprowadziłeś do pamięci sygnał testowy.
Urządzenia podłączone do eurokonektora lub do złączy po
prawej stronie telewizora.
&
Naciskaj raz po raz przycisk
v
aby wybrać potrzebne
wejście -
EXT1
,
EXT2
,
EXT3
lub
SIDE
(złącze boczne) -
w zależności od tego, gdzie podłączyłeś swoje
urządzenia, z tyłu czy z prawej strony Twojego telewizora.
Uwaga: Większość urządzeń (dekoder, magnetowid) same
zapewniają konieczne przełączenia.
é
Naciśnij przycisk przesuwania kursora w góre/w doł i
naciśnij
OK
.
Jeżeli chcesz przełączyć na kanały TV:
Używając przycisków numerycznych podaj zaprogramowany
numer kanału TV, który chcesz oglądać.
Wybór podłączonego urządzenia
VCR
AUX
º
Ò
π
®
R
v
b
M
a
h
SMART
S
MODE
RESUME
TV/DVD
MENU
SETUP
CONTROL
Ì
MENU
OK
B
v
CHILD
MOVIE
SPORT
NEWS
Odbiornik Cinema Link Surround
WYJŚCIA CYFROWE AUDIO
2153.2 pl
26-06-2002
17:39
Pagina 30
Sample
This manual is suitable for devices