Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 29 of 36)

Languages: Polish
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 36
29
Podłączenie urządzeń zewnętrznych
Dodatkowe głośniki / wzmacniacz
Możesz rozkoszować się dźwiękiem Dolby Pro Logic
Surround, jeżeli podłączysz dwa tylne głośniki do wyjścia
S
Dolby Surround z tyłu telewizora.
&
Połącz dwa tylne głośniki ze wbudowanymi
wzmacniaczami lub wzmacniacz częstotliwości słyszalnej z
tylnymi głośnikami.
Podłącz kable audio do tylnych głośników i do wyjścia
S
Dolby Surround z tyłu telewizora, jak to pokazane jest obok.
Jest tylko jedno wyjście dla obu głośników.
Uwaga: Wyłącz telewizor i tylne głośniki przed połączeniem
ich kablem.
Wyjście surround
S
ma gniazdo wtykowe o średnicy 3,5 mm.
é
W menu Konfiguracja wybierz
Głośniki surround
-
.
Patrz str. 9.
Informacje o trybach dźwięku surround patrz: “Menu
Dźwięk”, str. 13.
Tylne głośniki surround należy zawsze umieszczać z tyłu
lub z obu stron słuchacza na wysokości około Im nad nim.
Wyreguluj głośność tylnych głośników, gdy ma miejsce
zniekształcenie dźwięku.
Użyj funkcji Sygnał testowy (patrz menu “Głośniki”, str. 9),
aby uzyskać wartość wzorcową głośności dla
poszczególnych głośników.
Uwaga: Po wyregulowaniu głośności tylnych głośników nie
zmieniaj jej podczas oglądania telewizora, ponieważ cała
konfiguracja funkcjonuje na podstawie regulacji głośności
Twojego telewizora.
Aby poszerzyć możliwości odtwarzania dźwięku przez Twój
telewizor, możesz podłączyć dwa dodatkowe głośniki
poprzez zewnętrzny wzmacniacz.
&
Podłącz kable audio do wejścia audio Twego wzmacniacza
i do gniazd
AUDIO L
i
R
z tyłu telewizora.
Poziom siły głosu na wyjściu sterowany jest przez
elementy sterownicze telewizora.
Uwaga: Wyłącz telewizor i wzmacniacz dźwięku przed
połączeniem ich między sobą. Ustaw głośność wzmacniacza
na wartość minimalną.
é
Wybierz
Dźwięk centralny - Wł.
w “Konfigur.”, menu
“Głośniki”, patrz str. 9. Patrz: “Efekt surround” w menu
“Dźwięk”, str. 13 - dla dostępnych trybów dźwięku surround.
Wyreguluj głośność wzmacniacza.
Użyj funkcji “Sygnał testowy” (patrz: “Konfiguracja”, menu
“Głośniki”, str. 9), aby uzyskać wartość wzorcową głośności
dla poszczególnych głośników.
Uwaga: Po wyregulowaniu głośności wzmacniacza nie
zmieniaj jej podczas oglądania telewizora, ponieważ cala
konfiguracja funkcjonuje na podstawie regulacji głośności
Twojego telewizora.
Gdy dodatkowe głośniki przednie są podłączone i wybrane,
wszystkie wbudowane głośniki telewizora wytwarzają tylko
dźwięk kanału centralnego w trybach dźwięku Surround
Dolby Pro Logic i Dolby 3 Stereo.
S
AUDIO
TYLNE głośniki multimedialne
Wzmacniacz stereo i dwa dodatkowe PRZEDNIE głośniki
2153.2 pl
26-06-2002
17:39
Pagina 29
Sample
This manual is suitable for devices