Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 28 of 36)

Languages: Polish
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 36
28
Podłączenie urządzeń zewnętrznych
Kamera lub kamkoder
&
Podłącz Swoją kamerę lub kamkoder do gniazd z prawej
strony Twego telewizora
.
é
Podłącz urządzenie do gniazd
VIDEO
2
i
AUDIO L
na urządzenia monofoniczne.
Urządzenie stereofoniczne podłącz także do gniazda
AUDIO R
3
.
Aby uzyskać jakość standardu S-VHS (udoskonalony system
domowego video) z kamkodera S-VHS, należy podłączyć
kable S-VHS do wejść
S-VIDEO
1
i
AUDIO
3
.
Nie należy podłączać jednocześnie kabli
1
i
2
Może
to spowodować zniekształcenie obrazu!
Headphone (słuchawki)
&
Włóż wtyczkę do przeznaczonego na słuchawki gniazda
L
z prawej strony telewizora.
é
Naciśnij przycisk
¬
na pilocie, aby wyłączyć
wbudowane głośniki telewizora.
Impedancja słuchawek powinna znajdować się w
przedziale pomiędzy 8 i 4000 omów.
Średnica gniazda wtykowego na słuchawki wynosi 3,5 mm.
W menu Dźwięk wybierz
Głośność słuchawek
, aby
wyregulować poziom głośności słuchawek.
Uwaga: Gdy są podłączone słuchawki, dźwięk
surround jest zawsze w trybie stereo.
Podłączenie do złączy bocznych
1
3
2
Podłącz swoje urządzenia cyfrowe do jednego z
eurokonektorów (
EXT1
,
EXT2
lub
EXT3
) za pomocą eurokabla
1
, albo za pomocą kabla o współosiowym złączu wtykowym
(cinch) do wejścia
VIDEO
z prawej strony telewizora.
Uwaga: Niska jakość niektórych nośników obrazu cyfrowego
spowodować może zniekształcenie obrazu cyfrowego.
Odpowiedno do podłączonego urządzenia cyfrowego wybierz
DVD
,
SAT
,
Gra
lub
Cyfrowe STB
w menu Konfigur./Źródło.
Patrz str. 11.
(W wypadku jeżeli jakość przekazu cyfrowego jest wciążła,
wybierz również ustawienie
Stonowanie
za pomocą
przycisku
a
(Nastawy obrazu), nie zmieniając ręcznie
ustawień obrazu.
1/2/3
EXTERNAL
1
Urządzenia cyfrowe (Cyfrowy tuner satelitarny, STB, DVD,...)
2153.2 pl
26-06-2002
17:39
Pagina 28
Sample
This manual is suitable for devices