Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 27 of 36)

Languages: Polish
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 36
27
Podłączenie urządzeń zewnętrznych
Podłączenie urządzeń zewnętrznych
Istnieje szeroki zakres sprzętu audio i video, który można podłączyć do Twojego odbiornika TV.
Podane poniżej schematy połączeń pokazują Ci sposoby podłączenia dodatkowego sprzętu.
Magnetowid
Jeżeli nie korzysta się z eurokabla
3
, należy
wykonać podane poniżej czynności:
Wyszukiwanie i wprowadzenie do pamięci
sygnału testowego magnetowidu:
&
Odłącz kabel antenowy
1
od gniazda antenowego
x
Twojego magnetowidu.
é
Włącz Twój telewizor i ustaw magnetowid na sygnał
testowy
.
(Patrz “Podręcznik użytkowania magnetowidu”).
Szukaj sygnału testowego Twojego magnetowidu w
taki sam sposób jak szukałeś i wprowadzałeś do
pamięci sygnały telewizyjne. Patrz “Instalacja”,
“Wprowadzenie do pamięci kanałów TV,” “Strojenie
ręczne”, str. 7.
Wprowadź do pamięci sygnał testowy pod numerem
jednego z programów - 0 lub między 90 i 99.
(
Po wpisaniu do pamięci sygnału testowego podłącz
ponownie kabel antenowy do gniazda antenowego
x
magnetowidu.
Dekoder i magnetowid
Podłącz eurokabel
4
do Twojego dekodera i do
specjalnego eurokonektora Twojego magnetowidu.
Patrz także “Podręcznik użytkowania magnetowidu”.
Patrz “Dekoder”, str. 11.
Możesz także podłączyć Twój dekoder eurokablem
bezpośrednio do wejść
EXTERNAL 1
lub
2
.
CABLE
1
4
2
EXT.
2
3
Podłącz kable antenowe
1
,
2
oraz, aby uzyskać
optymalną jakość obrazu, eurokabel
3
jak to
pokazane jest na rysunku
Jeżeli Twój magnetowid jest wyposażony w funkcję
EasyLink, dostarczony z nim eurokabel należy podłączyć
do wejścia
EXTERNAL 2
w celu właściwego
wykorzystania zalet funkcjonalnych EasyLink.
(poza cyfrowymi źródłami sygnałów)
Magnetowid oraz inne urządzenia zewnętrzne
CABLE
1
2
1
EXT.
2
4
5
3
&
Podłącz kable antenowe
1
,
2
i
3
, jak to przedstawione jest
na rysunku. Lepszą jakość obrazu możesz uzyskać, jeżeli
podłączysz eurokabel
5
do wejścia
EXTERNAL 2
i eurokabel
4
do jednego z wejść
EXTERNAL 1
lub
3
.
é
Poszukaj sygnału testowego Twojego urządzenia zewnętrznego w
taki sam sposób jak robiłeś to w wypadku magnetowidu.
Jeżeli magnetowid podłączony jest do wejścia
EXTERNAL 1,
możesz nagrywać programy tylko z Twojego telewizora.
Dopiero gdy magnetowid podłączony jest do wejścia
EXTERNAL 2,
możesz nagrywać programy zarówno z Twojego telewizora jak z
innych podłączonych urządzeń.
Patrz “Nagrywanie na magnetowid”, str. 32.
Uwaga: Wejście
EXTERNAL 1
może obsługiwać systemy
transmitowania sygnałów CVBS i RGB, wejście
EXTERNAL 2
-
systemy CVBS i Y/C, wejście
EXTERNAL 3
- systemy CVBS i RGB.
Poleca się podłączenie urządzeń o sygnale wyjściowym w systemie
RGB do wejść
EXTERNAL 1
lub
3
, ponieważ RGB zapewnia lepszą
jakość obrazu.
Kabel
Kabel
2153.2 pl
26-06-2002
17:39
Pagina 27
Sample
This manual is suitable for devices