Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 26 of 36)

Languages: Polish
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 36
Kontrola dostępu / Zabezpieczenie rodzicielskie
Ta funkcja pozwala ustawić w odtwarzaczu różne poziomy
zabezpieczenia.
&
Naciśnij przycisk
SETUP
.
é
W wierszu menu wybierz
A
i naciśnij przycisk
przesuwania kursora w dół, aby wyświetlić menu
preferencji osobistych.
Przesuwając kursor w górę/w dół wybierz menu
O
.
Naciśnij dwukrotnie przycisk przesuwania kursora w
prawo, aby wejść do menu
Kontrola dostępu
.
(
Podaj dowolny czterocyfrowy kod dostępu. Podaj go
po raz drugi, aby potwierdzić.
Ukazuje się menu
Kontrola dostępu
.
Zabezpieczenie rodzicielskie:
wybierz
S
aby włączyć
zabezpieczenie albo
T
aby go wyłączyć. Gdy
zabezpieczenie rodzicielskie jest włączone, będziesz
proszony o podanie kodu upoważniającego do
odtwarzania płyt DVD oraz dysków kompaktowych wideo.
Poziom zabezpieczenia:
do aktywowania poziomu
zabezpieczenia od 0 (wył.) do 8 (maksymalny).
Niektóre płyty DVD mogą zawierać informację podlegającą
zabezpieczeniu rodzicielskiemu, a dotyczącą całej płyty
bądź niektórych scen. Tym scenom nadaje się kategorie
od 1 do 8. Lecz płyta zawiera też bardziej dopuszczalne
sceny. Na przykład, jeżeli wybierzesz poziom 4, wszystkie
sceny poziomu 4 (oraz poniżej) będą odtwarzane. Sceny o
wyższym poziomie nie będą odtwarzane albo zostaną
zastąpione przez sceny dopuszczalne. Jeżeli scen
dopuszczalnych brakuje, odtwarzanie zostanie zatrzymane
i będziesz proszony o podanie 4-cyfrowego kodu.
Zmień kraj:
wybierz Twój kraj. To ustawienie ma wpływ na
poziomy zabezpieczenia, które są uzależnione od kraju.
Zmień kod:
do zmiany kodu dostępu. Będziesz
proszony o podanie kodu po raz drugi w celu
potwierdzenia.
Jeżeli zapomniałeś Sw
ó
j tajn
y
kod, można go skasować
poprzez czterokrotne naciśnięcie przycisku
w dialogu
Kontrola dostępu
.
Upoważnienie do odtwarzania
Gdy funkcja Zabezpieczenia rodzicielskiego jest włączona,
będziesz proszony o podanie Twego kodu, abyś upoważnił
do odtwarzania płyt DVD lub dysków kompaktowych wideo.
&
Włóż dysk. Ukazuje się dialog „Zabezpieczenie
rodzicielskie”.
é
Będziesz proszony o podanie Twego tajnego kodu
zarówno w wypadku opcji
Odtwórz raz
jak w
wypadku opcji
Odtwarzaj zawsze
.
Jeżeli wybierzesz
Odtwórz raz
, płyta może być
odtwarzana tak długo, jak długo znajduje się w
odtwarzaczu, a telewizor pozostaje włączony i
ustawiony na tryb DVD.
Jeżeli wybierzesz
Odtwarzaj zawsze
, płyta staję się
dostępna dla dzieci i może być odtwarzana zawsze,
nawet jeżeli „Zabezpieczenie rodzicielskie” jest
włączone.
Odtwarzacz może zapamiętać listę składającą się ze
120 płyt dozwolonych dla dzieci. Gdy lista jest
wypełniona i zostaje dodana nowa płyta, ostatnia płyta
na liście jest usuwana.
Dwustronne płyty DVD oraz wielotomowe dyski
kompaktowe wideo mogą wymagać różnej identyfikacji
do każdej strony czy tomu. W tym wypadku będziesz
musiał upoważniać do odtwarzania każdej strony czy
tomu osobno.
Usunięcie upoważnienia do odtwarzania
&
Włóż płytę. Odtwarzanie rozpoczyna się
automatycznie.
é
Gdy symbol
u
ukazuje się na ekranie, naciśnij
przycisk
Ukazuje się symbol
u
co oznacza, że
upoważnienie do odtwarzania płyty zostało usunięte.
Usunięcie dialogu upoważnienia do odtwarzania
Aby zdeaktywować Zabezpieczenie rodzicielskie
:
&
Upewnij się, że jesteś w trybie DVD. Naciśnij
przycisk
SETUP
.
é
Przejdź do Preferencji osobistych, następnie do
O
,
a potem do menu
Kontrola dostępu.
Podaj Twój kod dostępu i ustaw „Zabezpieczenie
rodzicielskie” na
T
wył.
Naciśnij przycisk
SETUP
, aby wyjść z menu.
26
Korzystanie z Menu odtwarzacza DVD
A
C
B
4nl
1en
F
M
N
O
Kontrola dostępu
Okno stanu
Ekonomiczny tryb gotowości
PBC
Podpowiedź
Zab. Rodzicielskie
Poziom zabezpiecze
Zmień kraj
Zmień kod
S
T
locked
Kontrola dostępu
v
Wybierz opcję „Odtwarzaj zawsze”, aby dodać płytę do
listy nagrań dostępnych dla dzieci
Odtwórz raz
[][][][]
Odtwarzaj zawsze
[][][][]
2153.2 pl
26-06-2002
17:39
Pagina 26
Sample
This manual is suitable for devices