Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 25 of 36)

Languages: Polish
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 36
Preferencje osobiste
Naciśnij przycisk
SETUP
(Konfiguracja). Na słupku menu
wybierz
A
i naciśnij przycisk przesuwania kursora w dół,
aby wyświetlić menu preferencji osobistych.
Preferencje dotyczące obrazu
F
• Przesunięcie poziomu czerni:
do wyróżnienia
poziomów czerni na obrazie (działa tylko w wypadku
obrazów w systemie NTSC).
• Przesunięcie obrazu:
do poziomego przesuwania
obrazu.
Preferencje dotyczące dźwięku
M
• Wyjście cyfrowe:
możesz wybrać
Wszystkie
(aktywowane jest wyjście optyczne oraz współosiowe),
Tylko PCM
(aktywowane jest wyjście optyczne oraz
współosiowe, lecz do podłączenia wzmacniacza bez
wielokanałowego dekodera cyfrowego) albo
Wył.
(żadne wyjście nie jest aktywowane)
• Tryb nocny:
optymalizuje głośniki do słuchania przy
niskim poziomie głośności
• Głos dla karaoke:
aktywuj tę funkcję tylko do
odtwarzania specjalnych płyt DVD karaoke (wybierz
Wł.
, aby słyszeć piosenki)
Preferencje językowe
N
• Język dźwięku:
do określenia preferowanego języka
ścieżek dźwiękowych filmów na płycie DVD.
• Napisy:
do określenia preferowanego języka napisów
do filmów na płycie DVD.
Uwaga: Jeżeli preferowany język jest dostępny na płycie,
zostanie wybrany domyślnie. Jeżeli nie, zostanie
aktywowany pierwszy z kolei język płyty.
Funkcje
O
• Kontrola dostępu
(patrz następną stronę)
• Okno stanu:
do wyłączenia wyświetlania okna stanu
odtwarzacza.
• Tryb gotowości:
w wypadku nieruchomego obrazu -
kontrast automatycznie zanika po
±
15 minutach.
PBC
(Sterowanie odtwarzaniem): do aktywowania czy
zdeaktywowania możliwości bezpośredniego wyboru
tytułu na niektórych dyskach kompaktowych wideo czy
super wideo.
Wiersz pomocy:
gdy ta funkcja jest ustawiona na Wł.,
podpowiedź wyjaśnia symbole wybrane na górnym
wierszu menu.
Wybór ulubionych utworów
Ta funkcja umożliwia programowanie w pamięci wyboru
ulubionych rozdziałów.
25
Korzystanie z Menu odtwarzacza DVD
&
Naciśnij przycisk
SETUP
. W wierszu menu wybierz
G
i naciśnij przycisk przesuwania kursora w dół,
aby wyświetlić menu wyboru ulubionych utworów.
é
Przesuwając kursor w górę/w dół wybierz wiersz
„Tytuł” czy „Rozdział”.
Przesuwając kursor w lewo/w prawo wybierz numer
ulubionego tytułu czy rozdziału.
Naciśnij przycisk
OK
, aby potwierdzić wybór.
(
Powtórz kroki
i
wobec każdego ulubionego
tytułu czy rozdziału, który będziesz chciał
zaprogramować.
Jeżeli chcesz, możesz powtórzyć ten sam numer
ścieżki kilka razy. Na jednej płycie możesz wybrać
maksymalnie 20 ulubionych utworów.
§
Naciśnij przycisk
SETUP
, aby wyjść z menu.
Odtwarzanie ulubionych utworów rozpocznie się
automatycznie.
Aby zatrzymać odtwarzanie ulubionych utworów
W menu „Wybór ulubionych utworów” ustaw
FTS
na
Wył
.
Aby skasować ulubiony utwór
Wybierz numer ulubionego utworu w wierszu
„Program” i naciśnij przycisk
OK
.
Aby skasować wszystkie ulubione utwory
Wybierz
Usuń wszystkie
i naciśnij przycisk
OK
.
A
C
B
4nl
1en
F
M
N
O
Przesunięcie poziomu czerni
Przesunięcie obrazu
Wł.
T
R
L
G
2
4
Wł.
FTS
Wł.
Wył
Tytuł
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
Rozdział
1
2
3
4
5
6
7
Program
2.2
2.4
2.7
Usuń wszystkie
2153.2 pl
26-06-2002
17:39
Pagina 25
Sample
This manual is suitable for devices