Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 23 of 36)

Languages: Polish
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 36
Odtwarzanie dysków kompaktowych audio oraz MP3
Naciśnij przycisk
TV/DVD
, aby przełączyć się do trybu DVD.
Odtwarzanie
Po włożeniu dysku ukazuje się ekran dysku kompaktowego
audio. Naciśnij
π
, aby rozpocząć odtwarzanie.
Zatrzymanie odtwarzania / wyrzucanie dysku
Naciśnij przycisk
, aby zatrzymać odtwarzanie.
Naciśnij ponownie przycisk
albo przycisk
OPEN/CLOSE
Ï
(Otwórz/Zamknij) z przodu telewizora,
aby dysk został wyrzucony.
Przejście do innego utworu
Posłuż się przyciskiem
-P+
, aby przejść do poprzedniego
lub następnego utworu. Posłuż się przyciskami
numerycznymi, aby przeskoczyć na utwór o określonym
numerze.
Przewijanie do przodu i wstecz
W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk
Ò
albo
, aby
przewinąć do przodu czy wstecz z szybkością x8 szybkości
normalnej. Naciśnij
π
, aby wrócić do normalnej szybkości.
Uwaga: Ta funkcja nie jest dostępna w wypadku
odtwarzania dysków kompaktowych MP3.
Pauza w odtwarzaniu
Naciśnij
º
w trakcie odtwarzania. Naciśnij
π
, aby
przywrócić odtwarzanie.
Wybór ulubionego utworu (FTS)
Ta funkcja umożliwia programowanie w pamięci wyboru
utworów.
Uwaga: Ta funkcja nie jest dostępna w wypadku
odtwarzania dysków kompaktowych MP3.
&
Upewnij się, że odtwarzanie zostało zatrzymane.
é
Przesuwając kursor w górę/w dół wybierz wiersz
„Ścieżka”.
Za pomocą przycisków przesuwania kursora w
lewo/w prawo lub przycisków numerycznych wybierz
numer utworu. Naciśnij przycisk
OK
, aby potwierdzić.
Numer utworu ukazuje się w wierszu
„Program”
.
Powtórz krok
odnośnie każdego ulubionego
utworu, który chciałbyś wybrać (maksymalnie 20 na
dysk). Możesz powtarzać ten sam numer utworu
kilka razy.
(
Naciśnij
π
, aby odtworzyć Twoje ulubione utwory.
§
Aby zatrzymać odtwarzanie ulubionych utworów,
przełącz ustawienie
FTS
na
Wył
.
è
Aby usunąć wszystkie zapisy z wiersza
Program
,
przesuń kursor w dół, wybierz
Usuń wszystko
i
naciśnij
OK
. Aby usunąć numer utworu z wiersza
Program
, wybierz numer utworu w wierszu
Program
i naciśnij
OK
.
23
Korzystanie z Menu odtwarzacza DVD
Właściwości dysku MP3
Twój wbudowany odtwarzacz DVD wspomaga dyski
kompaktowe MP3 (ISO 9660) o następującym formacie:
Nazwa zbioru maks. 30 symboli
Maks. poziom katalogów włożonych - 8
Maks. numer ALB wynosi 32
Wspomaganie szybkości transmisji bitów VBR
Wspomagane częstotliwości próbkowania MP3
wynoszą:
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
Wspomagane szybkości transmisji bitów MP3
wynoszą: 32, 64, 96, 128, 192, 256 Kb/s
Następujące formaty nie są wspomagane: .WMA,
.AAC, .DLF, .M3U, .PLS
Dodatkowe uwagi:
Chińskie nazwy zbiorów nie są wspomagane.
Seans dysku kompaktowego należy zamknąć.
Tylko pierwszy seans wieloseansowego dysku
kompaktowego jest wspomagany.
Dyski kompaktowe o formacie UDF nie są wspomagane.
Zgodnie z SDMI, wyjście cyfrowe audio w trakcie
odtwarzania dysków kompaktowych jest tłumione.
Z powodu dużej liczby piosenek nagranych na dysku
czas odczytywania dysku może przekroczyć 10 sekund.
Tryb
Dysk
Audio
Odtwarzanie
Ścieżko
Czas
Wszystkich ścieżek
Czas całkowity
π
7
0.01.34
4
1.11.19
FTS
Wł.
Wył.
Ścieżka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
Program
3
5
8
9
Usuń
wszystko
VCR
AUX
º
Ò
π
Q
®
R
v
b
M
a
h
AUDIO
SUBTITLE
T/C
S
MODE
RESUME
TV/DVD
MENU
SETUP
i
U
æ
Ì
0
q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
V
P
MENU
OK
¬
B
CHILD
MOVIE
SPORT
NEWS
2153.2 pl
26-06-2002
17:39
Pagina 23
Sample
This manual is suitable for devices