Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 22 of 36)

Languages: Polish
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 36
Odtwarzanie płyt DVD lub dysków kompaktowych wideo
Naciśnij przycisk
TV/DVD
, aby przełączyć się do trybu DVD.
Odtwarzanie
Po włóżeniu płyty odtwarzanie zaczyna się automatycznie. Niektóre płyty mogą
poprosić Cię o dokonanie wyboru z menu. Aby dokonać wyboru, posłuż się
przyciskami numerycznymi lub przyciskami przesuwania kursora w górę/w dół,
w lewo/w prawo oraz przyciskiem
OK
.
Zatrzymanie odtwarzania
Naciśnij przycisk
aby zatrzymać odtwarzanie. Ukazuje się ekran
standardowy, na którym podana jest informacja dotycząca stanu odtwarzacza.
Wznowienie odtwarzania
Gdy przerywasz odtwarzanie płyty w dowolnie wybranej chwili (przełączając do
stanu gotowości, wyjmując płytę lub naciskając
,
możesz wznowić
odtwarzanie dokładnie od tego miejsca, w którym zatrzymałeś płytę. Po prostu
naciśnij przycisk
RESUME
R
albo, gdy symbol
R
ukaże się na ekranie, naciśnij
znowu
π
(w przeciwnym wypadku płyta będzie odtwarzana od początku).
Uwaga: Gdy się czasowo przełącza do trybu TV, a następnie z powrotem do trybu
DVD w ciągu nie więcej niż 10 sekund, odtwarzanie płyty DVD zostanie
automatycznie wznowione.
Odtwarzanie w zwolnionym tempie, przewijanie do przodu i wstecz
Podczas odtwarzania naciskaj raz po raz przycisk przesuwania kursora w dół,
aby zwolnić odtwarzanie do 1/2, 1/4, lub 1/8 szybkości. Naciśnij przycisk
Ò
albo
(czy przycisk przesuwania kursora w lewo/w prawo), aby przewinąć
do przodu czy wstecz z szybkością x4 lub x32 szybkości normalnej.
Naciśnij
π
aby wrócić do normalnej szybkości.
Stopklatka
Naciśnij
º
albo przycisk przesuwania kursora w górę, aby zatrzymać obraz.
Naciśnij ponownie
º
albo przycisk przesuwania kursora w górę, aby przejść
do następnej klatki, albo przycisk
π
aby wznowić odtwarzanie.
Wybierz tytuł / rozdział
Płyty DVD są podzielone na różne rozdziały, aby umożliwić bezpośredni dostęp
do poszczególnych scen. Naciśnij przycisk
T/C
, aby wejść bezpośrednio do
menu „Tytuł” czy „Rozdział”. Aby przejść do poprzedniego czy następnego
rozdziału, posłuż się przyciskami
- P +
.
Menu Płyta
Naciśnij przycisk
MENU
(Menu Płyta), aby przywołać menu płyty DVD. Treść
tego menu całkowicie zależy od płyty DVD. Umożliwia ono dostęp do różnych
sekcji, jak na przykład - wybór języka, bezpośredni dostęp do scen, bonifikaty
itd. Posłuż się przyciskami przesuwania kursora w górę/w dół, w lewo/w prawo,
aby wybrać, przyciskiem
OK
, aby potwierdzić oraz przyciskiem
MENU
, aby
wyjść.
Wybór języka
Naciskaj raz po raz przycisk
AUDIO
, aby wybrać różne języki ścieżki
dzwiękowej dostępne na płycie. U góry ekranu ukazuje się wiersz menu
znikający po kilku sekundach.
Wybór języka napisów
Naciskaj raz po raz przycisk
SUBTITLE
aby wybrać różne języki napisów
dostępne na płycie. Wybierz
Wył.
, aby zdeaktywować wyświetlanie napisów.
Wiersz menu znika po kilku sekundach.
Okno stanu
Naciśnij przycisk
i
aby wyświetlić informację o aktualnie odtwarzanej płycie.
Wyjmowanie płyty
Upewnij się, że odtwarzanie zostało zatrzymane, następnie, aby otworzyć
szufladkę na płytę, naciśnij przycisk
OPEN / CLOSE
Ï
(Otwórz/Zamknij) z
przodu telewizora albo, jeżeli jest uruchomiony tryb DVD, naciśnij przycisk
na pilocie.
Wyjmij płytę.
22
Korzystanie z Menu odtwarzacza DVD
VCR
AUX
º
Ò
π
Q
®
R
v
b
M
a
h
AUDIO
SUBTITLE
T/C
S
MODE
RESUME
TV/DVD
MENU
SETUP
i
U
æ
Ì
0
q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
V
P
MENU
OK
¬
B
CHILD
MOVIE
SPORT
NEWS
2153.2 pl
26-06-2002
17:39
Pagina 22
Sample
This manual is suitable for devices