Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 20 of 36)

Languages: Polish
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 36
Menu „Telegazeta”
(dostępne tylko w trybie pełnoekranowego pokazu
telegazety)
&
Naciśnij przycisk
MENU
, aby przywołać menu.
é
Wybieraj pozycje menu używając przycisków
przesuwania kursora w górę/w dół.
Ulubione strony
Ta lista zawiera do ośmiu ulubionych stron
telegazety.
Mogą być wybrane tylko strony bieżącego kanału.
&
Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby
dodać stronę bieżącą lub wybrać jedną z ulubionych
stron do listy.
é
Naciśnij przycisk
OK
lub ponownie przycisk
przesuwania kursora w prawo, aby dodać (stronę).
Aby powrócić do menu „Telegazeta”, naciśnij
przycisk przesuwania kursora w lewo.
Wyszukiwanie
Używając wyświetlonej na ekranie klawiatury możesz
wpisać słowo, które chciałbyś wyszukać na stronach
telegazety. Nie ma znaczenia, jakich liter do tego się
użyje, dużych czy małych. Wyszukiwanie numerów
stron nie jest możliwe.
&
Użyj przycisków przesuwania kursora w lewo/w
prawo, w górę/w dół aby wybrać znaki, słowa lub
funkcje.
é
Naciśnij przycisk
OK
, aby potwierdzić każdy wybrany
znak.
Wybierz
Anuluj
, aby anulować wybrane słowo lub
znak.
Użyj klawisza
Spacja
, aby wprowadzić odstęp,
Usuń
aby usunąć ostatni wprowadzony znak,
Shift
, aby
przejść z małych liter na duże i odwrotnie, klawisz
Specj
. umożliwia wyświetlenie na klawiaturze
symboli specjalnych.
Naciskaj raz po raz przycisk przesuwania kursora w
lewo, aby wrócić do menu telegazety.
Wyszukiwanie słowa
&
Wpisz słowo na ekranie lub wybierz potrzebne słowo
z listy rejestracji po prawej stronie i naciśnij przycisk
OK.
é
Wybierz
Akcept
i ponownie naciśnij przycisk
OK
.
.
Ukazuje się komunikat
Wyszukiwanie
. Po
znalezieniu słowa jest ono wyróżnione na stronie
telegazety.
Aby kontynuować wyszukiwanie, dwukrotnie naciśnij
przycisk
OK
. Jeżeli słowa nie znaleziono, ukazuje się
odpowiedni komunikat.
Aby wyszukać nowe słowo, wybierz
Klawiatura
i
naciśnij
OK
.
(
Wybierz nowe słowo.
Funkcja “Odsłonięcie”
Umożliwia odsłonięcie / schowanie ukrytej informacji
na stronie, w rodzaju rozwiązań zagadek i
łamigłówek. Naciśnij przycisk
OK
, aby uruchomić
funkcję. Naciśnij przycisk
OK
ponownie, aby
powrócić do menu Telegazeta.
Cykl podstron
Umożliwia automatyczną cykliczną zmianę podstron.
Naciśnij przycisk
OK
, aby przywołać funkcję i naciśnij
ten przycisk ponownie, aby cykl odwołać.
Ustawienie czasu wyświetlenia stron
Funkcja ta zapewnia wyświetlenie określonej strony
w ustalonym czasie.
&
Naciśnij przycisk przesuwania kursora w prawo, aby
wybrać
Tak
lub
Nie
é
Wprowadź czas i numer strony używając przycisków
kursora lub przycisków numerycznych.
Uwaga: Telegazeta niekoniecznie ma pozostawać
wlączona. Wyświetlenie ustawionej na czas strony nie
jest możliwe, gdy telewizor znajduje się w stanie
gotowo
ś
ci.
Język
Jeżeli wyświetlane na ekranie znaki nie odpowiadają
literom używanym przez nadawcę telegazety,
możesz zmienić tu grupę językową.
Używając przycisków przesuwania kursora w lewo/w
prawo wybierz
Grupa 1
lub
Grupa 2.
Naciśnij przycisk
MENU
, aby wyjść z menu
„Telegazeta”.
Mon
05
Feb
16:35:19
11.03
14.35
17.50
Czerw.
Ziel.
Ż
ół
ty
Nieb.
Menu
100
01
Ulubiony
Szukaj
Wskaźnik
Anuluj
Akcept
Spacja
Uzu
ń
A B C D E F G
1 2 3
H I J K L M N
4 5 6
O P Q R S T U
7 8 9
V W X Y Z
0
Shift
Specj.
WORD
NAME
FOOTBALL
20
Telegazeta
2153.2 pl
26-06-2002
17:39
Pagina 20
Sample
This manual is suitable for devices