Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 2 of 36)

Languages: Polish
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 36
&
Ustaw odbiornik TV na twardej powierzchni
! Ten telewizor waży 56 kg!
W celu zapewnienia wentylacji zostaw dookoła
odbiornika co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni.
Nie należy ustawiać odbiornika na dywanie.
Aby uniknąć sytuacji niebezpiecznych, nie ustawiaj
na odbiorniku żadnych przedmiotów. Unikaj
nagrzewania, działania bezpośrednich promieni
słonecznych, deszczu lub wody.
Aby uniknąć zakłóceń obrazu i dźwięku, trzymaj
telefony komórkowe w bezpiecznej odległości.
é
Włoż dokładnie wtyczkę antenową do gniazda anteny
x
z tyłu telewizora. Aby zapewnić jak najlepszą
jakość obrazu, użyj należącego do wyposażenia
kabla ekranowanego.
Pilot: Odsuń pokrywę komory baterii.
Włóż 2 należące do wyposażenia baterie
(Typ R6-1,5V).
Należące do wyposażenia baterie nie zawierają metali
ciężkich, rtęci i kadmu. W wielu krajach wszakże istnieje
zakaz wyrzucania zużytych baterii razem ze śmieciami.
Prosimy uprzejmie o przestrzeganie obowiązujących w
miejscu Twojego zamieszkania przepisów w zakresie
likwidowania zużytych baterii.
Uwaga: ten pilot wspó
ł
dzia
ł
a z odbiornikami TV oraz
innymi urządzeniami, w kt
ó
rych wykorzystywany jest
sygnał o standardzie RC5 lub RC6.
Przygotowanie
1m
min.
Podłącz wtyczkę sieciową telewizora
do gniazda
naściennego sieci o napięciu 220-240V.
Aby uniknąć uszkodzenia przewodu elektrycznego
(prąd zmienny), które spowodować może
zapalenie się lub porażenie prądem, nie należy
ustawiać telewizora na przewodzie.
(
Włącz telewizor:
naciśnij wyłącznik zasilania
A
z przodu Twojego telewizora. Z przodu telewizora
zapali się zielony wskaźnik, i ekran będzie się
świecił. Jeżeli wskaźnik jest czerwony
(pomarańczowy, gdy odbierane są informacje w
trybie
NEX
TV
IEW
, patrz str. 17), naciśnij przyciski -
P+
pilota.
Zielone światło migocze za każdym razem, gdy
naciskasz przycisk na pilocie.
Gdy wlączasz telewizor po raz pierwszy, na ekranie
automatycznie ukazuje się menu
JĘZYK
.
Objaśnienie ukazuje się po kolei w różnych
językach. Wybierz potrzebny Ci język i naciśnij
przycisk
OK
na pilocie.
Przekaźnik FM
Twój telewizor został przygotowany i wyposażony
do podłączenia przekaźnika FM z kablem
wbudowanym oraz bezprzewodowych głośników
surround.
Wybierz odpowiedni typ przekaźnika w menu
Konfiguracja, Głośniki, Przekaźnik FM, str. 9.
Częstotliwość 864 MHz (do 32PW8907/12 i /05)
lub 433 MHz (do 32PW8907/58)wybrano
domyślnie w fabryce.
Sposób podłączenia i użytkowania przekaźnika
znajdziesz w załączniku do niniejszej instrukcji,
str. 33.
RO6 / AA
+
+
2
Instalacja
2153.2 pl
26-06-2002
17:39
Pagina 2
Sample
This manual is suitable for devices