Philips 32PW8907/12 user manual download

For Devices:Philips 32PW8907/12
Languages:Swedish
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 36
Svenska
Innehåll
Förberedelser
.................................................................................
2
Fjärrkontroll
...............................................................................
3-4
Användning av menyn och menysystemet
..............................
5
Menyinformation / Information fjärrkontroll
...........................
6
Välj språkmeny och land
..............................................................
6
Lagra TV-stationer
........................................................................
7
Anpassa uppsättning
......................................................................
8
Högtalare
..................................................................................
9
Allmänt
..............................................................................
10-11
Källa
..........................................................................................
11
Decoder
...................................................................................
11
Demo
.............................................................................................
11
Installation
TV meny
........................................................................................
12
Bild meny
.................................................................................
12
Ljud meny
...............................................................................
12
Egenskaper meny
...................................................................
14
NEX
TV
IEW
/ Text-TV Guide
.......................................................
15
Text-TV
........................................................................................
18
Anslutning av extrautrustning
Anslutning och val av extrautrustning
.............................
27-31
Fjärrkontrollfunktioner för extrautrustning
..........................
31
Inspelning
...............................................................................
31-32
Tangenterna på TV:ns ovansida
.................................................
32
Bilaga:Trådlöst surround högtalarsystem
..............................
33
Tips
..............................................................................................
34
Ordlista
......................................................................................
35
Innehållsförteckning
.............................................................
35
Hjälp?
Om den här bruksanvisningen inte
ger svar på din fråga eller om inte
‘Tips’ löser ditt TV problem, kan du
ringa Philips kundtjänst. Se det
bifogade Världsgaranti häftet.
Innan du ringer är det bra om du
har Model och Produkt nummer
tillgängligt. Det hittar du på
baksidan av TV-mottagaren eller på
emballaget.
Model:
Produkt No:
Användning
Att använda den inbyggda DVD-spelaren
Isättning av en skiva
...................................................................
21
Spela en DVD eller video-CD
.................................................
22
Spela en audio- eller MP3-CD
................................................
23
DVD-spelarmenyn
......................................................................
24
Prefererade användarinställningar
...........................................
25
Favoritspårval
..............................................................................
25
Åtkomstkontroll / Barnspärr
...................................................
26
Auktorisering för avspelning
....................................................
26
EasyLink-funktionerna är grundade på principen “kontroll med en tangent”. Det
innebär att en rad funktionar utförs samtidigt i både TV:n och t. ex. videoband-
spelaren
om båda två är utrustade med EasyLink
och är hopkopplade
med eurokabeln som levereras med videobandspelaren.
2151.2 sw
26-06-2002
11:36
Pagina 1
Sample