Philips 32PW8907/12 user manual download

Languages: Norwegian
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 36
Norsk
Innhold
Forberedelser
..................................................................................
2
Fjernkontrollen
..........................................................................
3-4
For å bruke menyen og menysystemet
....................................
5
Meny-info / Fjernkontroll-info
.....................................................
6
Valg av menyspråk og land
...........................................................
6
Lagring av TV-stasjoner
................................................................
7
Innstilling av stillinger
.....................................................................
8
Høyttalere
.................................................................................
9
Generelt
............................................................................
10-11
Kilde
..........................................................................................
11
Dekoder
...................................................................................
11
Demo
..............................................................................................
11
Installasjon
Menyen TV
.....................................................................................
12
Menyen Bilde
...........................................................................
12
Menyen Lyd
............................................................................
12
Menyen Opsjoner
...................................................................
14
NEX
TV
IEW
/ Tekst-TV guide
........................................................
15
Tekst-TV
.......................................................................................
18
Tilkobling av tilleggsutstyr
Tilkobling og valg av utstyr
.................................................
27-31
Fjernkontrollfunksjoner for tilleggsutstyr
...............................
31
Opptak
....................................................................................
31-32
Taste oppe på TV-apparatet
.......................................................
32
Vedlegg:Trådløst surround-høyttalersystem
..........................
33
Tips
...............................................................................................
34
Ordliste
.......................................................................................
35
Indeks
..........................................................................................
35
Hjelp?
Hvis du ikke finner svar på
spørsmålene dine i bruksanvisningen
eller hvis ‘Tips’ ikke løser TV
problemet ditt, kan du kontakte din
lokale Philips kundetjeneste eller
servicesenter. Se i den vedlagte
verdensomspennende 'World-wide
guarantee' garantiboken.
Vær vennlig å ha modell og produkt
nummer klart, som står oppført bak
på apparatet eller på pakningen, før
oppringingen til kundesenteret.
Modell:
Produkt nr.:
Betjening
Bruke den innebygde DVD-spilleren
Laste ned en plate
......................................................................
21
Avspille en DVD eller Video-CD
............................................
22
Avspilling av en Audio- eller MP3-CD
...................................
23
Meny for DVD-spiller
................................................................
24
Foretrukne innstillinger
............................................................
25
Valg av favorittspor
...................................................................
25
Tilgangskontroll / Barnesikring
................................................
26
Avspillingsautorisasjon
..............................................................
26
EasyLink-opsjonene er basert på prinsippet ”styring ved hjelp av én tast”. Dette
betyr at en rekke handlinger utføres samtidig i f.eks. både TV-apparatet og
videokassettspilleren
hvis begge er utrustet med EasyLink-funksjonen
og
er forbundet ved hjelp av eurokabelen som leveres med videomaskin.
2151.2 no
26-06-2002
11:32
Pagina 1
Sample
This manual is suitable for devices