Philips 32PW8907/12 user manual download

Languages: Danish
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 36
Dansk
Indhold
Forberedelse
......................................................................................
2
Deres fjernbetjening
....................................................................
3-4
For at bruge menuen og menusystemet
....................................
5
Menu-information / Fjernbetjenings-information
.......................
6
Valg af menusprog og land
..............................................................
6
Lagring af fjernsynsstationer
..........................................................
7
Installering af opsætning
..................................................................
8
Højttalere
............................................................................
9
Generel
........................................................................
10-11
Kilde
.....................................................................................
11
Dekoder
..............................................................................
11
Demo
.................................................................................................
11
Installering
Menuen TV
.......................................................................................
12
Menuen Billede
.................................................................
12
Menuen Lyd
......................................................................
12
Menuen Finesser
...............................................................
14
NEX
TV
IEW
/Tekst-TV guide
.............................................................
15
Tekst-TV
..........................................................................................
18
Tilslutning af ekstraudstyr
Tilslutning og valg af eksternt udstyr
..................................
27-31
Funktionstaster på fjernbetjeningen for eksternt udstyr
.......
31
Optagelse
..................................................................................
31-32
Knappen oven på TV-apparat
........................................................
32
Appendiks:Trådløst surround-højttalersystem
.........................
33
Tips
..................................................................................................
34
Ordliste
.........................................................................................
35
Indeks
.............................................................................................
35
Hjælpe?
Hvis denne brugsanvisning ikke giver
svar på Deres spørgsmål, eller hvis
‘Tips’ ikke løser et eventuelt problem
med TV'et, kan De kontakte Deres
lokale Philips Kundecenter. Se i den
lille medleverede 'World-wide
Guarantee' folder.
Vær venligst parat til at opgive type-
og produkt-nummeret, som findes
på bagsiden af TV-apparatet eller på
emballagen, før De ringer til Philips
Kundecenter.
Model:
Product No:
Betjening
Sådan bruges den indbyggede DVD-afspiller
Ilægning af en disc
...........................................................................
21
Afspilning af en DVD eller Video-CD
.......................................
22
Afspilning af en Audio- eller MP3-CD
......................................
23
DVD-afspillerens menu
................................................................
24
Personlige præferencer
................................................................
25
Valg af favoritspor
..........................................................................
25
Adgangskontrol / Børnelås
..........................................................
26
Afspilningsautorisation
..................................................................
26
EasyLink-finessen er baseret på et ”tryk kun én gang”-system. Det betyder, at der
udføres en lang række funktioner på én gang i f.eks. både TV-apparatet og
videobåndoptageren, hvis begge apparater er forsynet med EasyLink-funktion og
forbundet til hinanden med det Eurokabel, der er leveret sammen med
videobåndoptageren.
2151.2 dk
26-06-2002
11:23
Pagina 1
Sample
This manual is suitable for devices