Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 9 of 36)

Languages: Czech
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 36
K přijatí kvalitné reprodukce Dolby Surround
zvuku, musíte použít správné zařízení pro
reproduktory :
• via televizi a jejich interních předních pravých,
centrálních a levých reproduktorů a dvou zadních
zesilovačů zapojených v zadní části televize;
• nebo via proměnlivé „line out" zapojení a externí
Dolby zesilovače.Viz externí reproduktory/
zesilovače, str. 29.
Selektujte měnu proměnlivých reproduktorů řízení
k instalaci configurace televizního systému
reproduktorů pro Dolby audio playback.
Každé tlačítko pro zvuk může být použito k
vyrovnání testovaného stupně zvuku.
V závislosti na výstupu a okolním způsobu (viz
základní měnu,TV, Surround režim, str. 13), který je
selektován, některé měnové jednotky můžou být
kalné a nemožné selektovat.
Testování tónu
Měnové části
Testovácího tón
Vám umožní
nabytí reference o síle reproduktorů a upravení
každého stupně pod kterým je síla zvuku v
rovnováze.
&
Selektujte
Testovacího tón
.
é
Stiskněte kursor do prava.
Selektujte
Zap
. nebo
Vyp
. pomocí kursora
nahoru/dolů.
Jednou zapnuto, a testování tónu bude
pokračovat cirkulací přes levé, centrální, pravé a
nebo oboje zadní reproduktory (jestli
přítomno).
Stiskněte kursor do leva.
(
Stiskněte kursor nahoru/dolů k selekci
žádoucího boxu pro upravení individuálního
stupeně zvuku.
§
Stiskněte kursor do leva/do prava k upravení
stupně zvuku.
è
Pokračujte a selektujte jiné reproduktory k
upravení jak je požadováno.
!
Stiskněte kursor nahoru k navrácení se do
měny
Testování tónů
když požadavky pro
reproduktory jsou ukončeny a vypněte řízení.
Síla řízení
Středový zvuk
Viz spojovací obvodní zařízení, externí
reproduktory, zesilovač, str. 29.
Když přední externí reproduktory nejsou zapojeny,
neměňte předdefinovány faktory nastavení jako je
Středový zvuk Zap
.
Když je externí zesilovač s předními reproduktory
zapojen, selektujte
Středový zvuk Vyp
.
U těchhle nastavení, centrální kanál v okolním
způsobu je směrován ke všem interním televizním
reproduktorům (levý, centrální a pravý).
Surround reproduktory
Viz spojovací obvodní zařízení, externí
reproduktory, str. 29.
Když nejsou Surround reproduktory zapojeny
neměňte předdefinovány faktory nastavení jako je
Zap
. Když Surround reproduktory jsou zapojeny
selektujte
Vyp
.
Bezdrátové surround
Jenom provozní když zapojíte speciální bezdrátový
zesilovač a bezdrátové okolní reproduktory.
Viz volitelný bezdrátový okolní systém
reproduktorů, str. 33.
FM vysilač
Selektujte správný typ vysílače, když je zapojen v
zadní části televize.Viz Bezdrátový okolní systém
reproduktorů, str. 33.
Auto Surround
Někdy vysílač vysílá speciální signály pro okolní
zvuk zakódovaných programů.TV automaticky
zapne nejlepší zvuk když je
Auto surround Zap.
Nicméně je toto nastavení možné přeprogramovat.
Reproduktory
9
Nastavení
Stereo
3 Stereo
3D Surround
Hall
Pro Logic
Dostupnost položek v menu reproduktory
Testovacího tón
Hlasitost přední L
Hlasitost přední P
Hlasitost středu
Surround hlasitost
Středový zvuk
Surround reprod.
2153.2 cz
26-06-2002
17:30
Pagina 9
Sample
This manual is suitable for devices