Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 8 of 36)

Languages: Czech
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 36
Uložení názvu programu
Název uložený do paměti je možno změnit.Také je
možné dát název TV programu, který ještě nebyl
uložen.
Čísla programů od 0 do 99 mohou mít název o
maximálně 5 písmenech nebo číslech. Například
SUPER, BBC1,...
Dřívě než naprogramujete číslo 0 můžete taky
zapsat jméno pro obvod, který je zapojen do
eurokonektor.
&
Zvolte
Zadání názvu
v menu nastavení a
stiskněte kursor dolů.
é
Zvolte číslo programu.
Poznámka : džte kursor nahoru/dolů stisknut k
listování programovým seznamem a vyhnout se
tomu, že přepnutí televizního programu se přepne
okamžitě.
Stiskněte kursor do prava.
Na televizní obrazovce se objeví klávesnice.
Stiskněte kursor do prava k zapsání se u
klávesnice.
Stiskněte kursor nahoru/dolů, do leva/do prava
k selekci prvního znaku a stiskněte
OK
.
Opakujte pro každý znak, který chcete zapsat.
Selektujte
Space
k zapsaní mezery;
Vymazat
k
vymazání osvětleného znaku;
Shift
k zobrazení
velkých nebo malých znaků na klávesnici;
Speciál
k zobrazení speciálních znaků na
klávesnici. Stiskněte
OK
k potvrzení.
Stiskněte opětovně kursor do leva když jste
ukončili s pojmenováním selektovaného kanálu
nebo obvodu.
(
Selektujte jiné programové číslo a opakujte
postup
k
.
Změna pořadí programů
Podle Vašeho přání můžete změnit pořadí
uložených TV programů.
&
Zvolte
Přesun programu
v menu nastavení a
stiskněte tlačítko
OK
.
é
Následujte instrukce na obrazovce.
Volba oblíbených programů
&
Zvolte
Oblíbené programy
v menu nastavení.
é
Selektujte Vaše naprogramované číslo kursorem
nahoru/dolů.
Zvolte
Ano
nebo
Ne
pomocí pohybu kurzoru
vlevo/vpravo.
Opakujte
é
a
pro každý televizní kanál,
který chcete mít jako favorita nebo ne-favorita.
8
Nastavení
Nastavení konfigurace
Konfigurace menu obsahuje položky ktere řídí
nastavení televizních funkcí, služeb a zařízení, které
mohou být připojeny.
Měna pro
Reproduktory
je ukázána na řízení
reproduktorem.
Zakladní
měnu Vám umožní změnit nastavení, které
je typicky přístupné jenom příležitosně.
Zdrojová
měnu Vám umožní selekci zdroje a/nebo
pojmenování každého výstupního zdroje.
Dekodér
měnu Vám umožní definovat jedno nebo
více čísel programů za programová čísla dekodéru.
VCR1
BBC1
BBC2
CNN
TVE
π
.....
Zádání názvu
p
π
®
Space
®
Vymazat
ABCDEFG
1 23
HIJKLMN
4 56
OPQRSTU
7 89
VWXYZ
0
®
Shift
®
Speciál
Reprod. Základní
Zdroj
Dekodér
Testovacího tón
Hlasitost přední L
Hlasitost přední P
Hlasitost středu
(Surround hlasitost)
(Středový zvuk)
Surround reprod.
Bezdrát. surround
FM vysílač
Auto surround
Konfigur.
2153.2 cz
26-06-2002
17:30
Pagina 8
Sample
This manual is suitable for devices