Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 7 of 36)

Languages: Czech
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 36
Uložení TV programů do paměti
7
Nastavení
Vyhledání a uložení TV programů do paměti se dá docílit
dvěma různými způsoby: automatickým nastavením nebo
manuálním nastavením (postupným laděním jednotlivých
programů).
Pravým kursorem selektujte Vaši volbu.
Poté, co byl další nový TV program uložen do paměti,TV přenese
automaticky tento program na videorekordér s funkcí EasyLink. Na
obrazovce se objevi sdělení
EasyLink: Přenos předvoleb..
Seznam programů videorekordéru je nyní stejný jako seznam
programů TV přijímače..
Automatické nastavení
&
Selektujte
Autom. nastavení
v instalační
měně.
Poznámka : všechny kanály musí být odemčeny v
pořadí autoprogramace.V případě poptávky,
použijte Váš PIN kód k uzamčení všech kanálů.
Viz TV, Funkce měnu, dětský klíč, str. 14)
é
Použijte kursor dolů.
Objeví se označení možnosti
autoprogramování.
Použijte kursor do prava.
Objeví se odkaz vyhledání a postup k
automatickému programování je zobrazen.
Když je automatické programovaní
ukončeno, puck opět řídí k instalac.
Když káblový systém nebo televizní kanál ze
kterých vysílání ACI (automatická instalace
kanálů) je odhalen, hledání je ukončeno a objeví
se seznam programů.
Bez ACI vysílání jsou kanály očíslovany podle
selekce Vašeho jazyka a země. Můžete použít
přeskupení k jejich přečíslování.Viz str. 8.
Je možné, že káblová společnost nebo televizní
kanál vysílá selektovanou měnu.
Rozvržení a jednotky jsou stanoveny káblovou
společností nebo televizním kanálem. Udělejte Vaši
volbu pomocí kursora a stiskněte klíč
OK
.
Manuální nastavení
Vyhledávání a uložení TV programů do paměti se provádí
postupně u jednotlivých programů. Postupujte
krok za
krokem
podle menu manuálního nastavení.
&
Selektujte
Manuální nastavení
v instalační měně.
é
Použijte kursor dolů.
Následujte instrukce na obrazovce.
Poznámka : Hledání nebo přímá selekce televizního kanálu
Znáte-li kmitočet nebo číslo C- či S-programů, můžete je zvolit
přímo pomocí číselných tlačítek 0-9 (e.g. 048). K pokračování
stiskněte kursor dolů.
Opakujte k hledání jiného televizního kanálu.
Autom. nastavení
Instalace
Start
Instalace
Manuální nastavení
Instalace
Způsob výberu
Systém
Program
Ladení
Jemné ladení
Uložení
2153.2 cz
26-06-2002
17:30
Pagina 7
Sample
This manual is suitable for devices