Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 6 of 36)

Languages: Czech
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 36
6
Nastavení
VCR
AUX
º
Ò
π
Q
®
R
v
b
M
a
h
AUDIO
SUBTITLE
T/C
S
MODE
RESUME
TV/DVD
MENU
SETUP
i
U
æ
Ì
0
q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
V
P
MENU
OK
¬
B
i
MENU
CHILD
MOVIE
SPORT
NEWS
Volby jazykového menu
Měnová informace
&
Stiskněte klíčem
MENU
a selektujte část nebo část
podměny.
é
Stiskněte klíč
i
na dálkovém řízení k nabytí informace o
selektované měně.
Stiskněte klíč
i
k výstupu.
Informace dálkového řízení
&
Stiskněte klíčem
MENU
.
é
Stiskněte klíč
i
.
Stiskněte jakýkoliv klíč na dálkovém řízení (s výjimkou
kursorových klíčů, klíče
OK
,
MENU
, digitální,
i
a
B
klíče)
a získate informaci o stlačeném klíči. Normální funkce klíče
není provedena. Moment kdy klíč dálkového řízení není
aktivován, informace bude anulována.
Stiskněte klíč
i
k zobrazení měny, která byla na obrazovce
předtím a byl stisknout klíč dálkového řízení.
&
Stiskněte
MENU
klíč na dálkovém řízení.
Když po prvé zapnete Vaši televizi žádný z kanálů není
naprogramován, na obrazovce se automaticky objeví měna volby
jazyka.Tato měna má taky dodatečnou jednotku
Konec
pomocí
které může být měna vymazána.Vysvětlení se objeví v různých
jazycích, jeden po druhém. Zvolte Vámi preferovaný jazyk a
stiskněte klíč OK na dálkovém řízení. Pokračujte v instalační měně.
Nabídka jazyka v DVD nabídce je automaticky přizpůsobena (s
vyjímkou Ruského a Řeckého jazyka, viz poznámku)
é
Použijte kursor dolů k selekci
Instalace
.
Použijte kursor do prava k selekci
Jazyka
.
Následujte instrukce na obrazovce.
Použijte kursor nahoru/dolů k selekci Vámi preferovaného
jazyka a stiskněte klíč
OK
k potvrzení Vašeho výběru.
(
Pokračujte v
Instalační
měně.
Poznámka : Pro Ruskou nebo Řeckou TV nabídku jazyka, které
nejsou k dispozici v DVD nabídce, postupujte následovně :
Pro DVD přehrávač výběru jazyka selektujte Váš oblíbený jazyk (s
vyjímkou Ruského a Řeckého jazyka) v TV nabídce jazyka a
stiskněte
OK
.
• Pro TV nabídku jazyka, teď vyberte Řecký nebo Ruský jazyk a
stiskněte
OK
.
Jazyk
Čestina
Dansk
Deutsch
Instalace
Zěmě
Rakousko
Belgie
Česká Rep.
Instalace
&
Použijte kursor do prava k selekci
Zěmě
.
é
Selektujte
Zěmě
ve které se právě nacházíte a stiskněte klíč
OK
.
Selektujte
Ostatní
když žádná země neodpovídá ty Vaši.
Pokračujte v
Instalační
měně.
VCR
AUX
º
Ò
π
Q
®
R
v
b
M
a
h
AUDIO
SUBTITLE
S
MODE
RESUME
TV/DVD
MENU
SETUP
U
æ
Ì
q
V
P
MENU
OK
¬
B
CHILD
MOVIE
SPORT
NEWS
Měnová informace/informace dálkového ovládání
Volba menu zemí
2153.2 cz
26-06-2002
17:30
Pagina 6
Sample
This manual is suitable for devices