Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 5 of 36)

Languages: Czech
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 36
K použití měny a měnového systému
VCR
AUX
º
Ò
π
Q
®
R
v
b
M
a
h
AUDIO
SUBTITLE
S
MODE
RESUME
TV/DVD
MENU
SETUP
U
æ
Ì
q
1
2
3
4
5
6
V
P
MENU
OK
¬
B
CHILD
MOVIE
SPORT
NEWS
Upozornění : směrujte dálkové řízení do indikátora televize.
&
Stiskněte
MENU
klíč na dálkovém řízení k vyzvání základní
měny. Které části budou v základní měně použity závisí na
zapojeném obvodu.
V případě EasyLink
VCR, měnové části
Zapisov
. a dvd jsou k
dispozici, viz str. 31.
V případě Cinema Link audio přijímač, je přítomen měnový
článek
Příjimače
.Viz přiločenou bročuru Cinema Link.
Poznámka : Základní měna obsahuje jenom článek
Konec
k
propouštění měny, když zapnete televizi po prvé, nebo když je
základní měna vyzvaná pomocí klíče
MENU
na vršku televize.
é
Použijte kursor nahorů nebo dolů k selekci
TV
, (
Zapisov
.),
(
Přijímače
),
Konfigur
.,
Demo
nebo
Instalace
měny.
Poznámka : někdy jsou ne všechny položky měny na obrazovce
viditelné. Stiskněte kursor dolů k zobrazení všech jednotek.
Použijte kursor směrem do leva/do prava k selekci měnových
jednotek.
Použijte kursor nahoru/dolů opět k selekci ovládače, který
chcete selektovat nebo použít.
(
Stiskněte
MENU
klíče pro vypnutí základní měny.
Měnový systém
Trubky, koule a puck
Hierarchie měn a ovládače je znázorněna
animovaným visuálním mechanismem trubek, koulí
a puck.Animovaný mechanism konstantně ukazuje
směr kde asi a konstantně zobrazuje obraz nebo
nejbližší sousedství.
Puck se nachází kolem koule a ukazuje kde se
uživatel v měnové struktuře nachází.
Puck je vždy přítomen když je zobrazen měnový
systém.
Puck je rozdělen do čtyř částí.Tyto korespondují se
směrovým ovládačem (nahoru/dolů, do prava/do
leva) na dálkovém řízení. Šípky na kurzoru naznačují
svolený směr.Tímhle způsobem může uživatel
pomocí měnové struktury ovládaním přání
přizpůsobovat.
Když jsou články víc číselné jak je možné na
televizním displeji smontovat, jsou zobrazeny jenom
určité části.Tyto opominutí se jeví ve skupině koulí,
které ukazují, že se tam nachází více jednotek.
Přímá selekce a řízení
Měnové části jsou řízeny v momentě jak jsou
selektovány puckem. Jenom několik jednotek
požaduje schválení
OK
klíčem.
Seznam řízení
Seznam řízení je používán k selekci jedné nebo více
jednotek se seznamu voleb. Ku příkladu obrázkový
formát seznamu voleb 4:3, filmové rozšíření 14:9,
atd. Stiskněte pravý klíč k posunutí pucku do
seznamu. Nejménu jedna jednotka je běžné
hodnoty a je osvětlena.
Pohybem pucku nahoru nebo dolů pomocí klíče
nahoru/dolů způsobuje pohyb seznamu nahoru
nebo dolů.
trubky
puck
koule
Obraz
Zvuk
Formát obrazu
Automatický formát
Superzoom
4:3
Rozš. obrazu 14:9
Rozš. obrazu
16:9
Zvetšení titulků
Široký obraz
TV
5
Nastavení
2153.2 cz
26-06-2002
17:30
Pagina 5
Sample
This manual is suitable for devices