Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 4 of 36)

Languages: Czech
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 36
4
Použití dálkového ovládání
VCR
AUX
º
Ò
π
Q
®
R
v
b
M
a
h
AUDIO
SUBTITLE
T/C
S
MODE
RESUME
TV/DVD
MENU
SETUP
i
U
æ
Ì
0
q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
V
P
MENU
OK
¬
B
CHILD
MOVIE
SPORT
NEWS
q
Formát obrazu
Stiskněte klíč k vyvolání seznamu
přístupných
obrazů.
Opakovaným stisknutím tlačítka
q
zvolte jiný formát obrazu:
Automatický formát, Superzoom, 4:3, Rozš. obrazu 14:9, Rozš.
obrazu 16:9, Zvetšení titulků, Široký obraz.
Automatický formát vyplní celou obrazovku obrazem.
V případě subtitulků ve spodní části obrazovky, automatický
formát dělá tyto viditelnými.V případě, že se objeví logo vysílaní
v horním rohu obrazovky, toto automaticky z obrazovky zmizí.
Super zoom přemísťuje černé pásy na stranách obrazovky
formátu 4:3 s minimálním zakřivením.
Při volbě Rozš. obrazu 14:9, 16:9 nebo Superzoom můžete
zobrazit titulky pomocí pohybu kurzoru nahoru/dolu.
Q
Surround režim
Opakovaným stisknutím zvolíte
příslušný mód: Stereo, Dolby 3
Stereo, 3D Surround, Hala nebo
Dolby Pro Logic.Viz str.13.
æ
NEX
TV
IEW
/Přehled teletextu
zapnutí / dual screen / vypnutí
U
Hodiny
Čas je na displeji zobrazen.
SUBTITLE
Výběr titulek
Pro změnu jazyku na titulky v
průběhu přehrávaní DVD.Viz str. 22
AUDIO
Výběr audio skladby
Pro změnu audio skladby v
průběhu přehrávaní DVD.
Viz str. 22.
h
Active control (Aktivní
ovládání)
Aktivní ovládání znamená pro-aktivní
a automatický systém.Televizor
neustále měří a opravuje všechny
přicházející signály, tak aby byl
dosažen vždy nejlepší možný obraz.
Díky senzoru okolního osvětlení
(ALS), který měří světelné podmínky
v místnosti ve které sledujete
televizor, je automaticky nastavován
kontrast, dynamický kontrast, jas a
barva obrazu. Světelný senzor je
aktivní, když funkce Aktivné ovládání
je přepnuta na Střední nebo
Maximum. Opakovaně stiskněte
tlačítko
h
k volbě automatických
TV hodnot Vypnuti, Minimum, Střed
(doporučit) nebo Maximum.
Vypnuti
Ostrost a Dynamický
kontrast jsou automaticky
kontrolovány.
Minimum
Potlačení šumu DNR,
Ostrost a jsou Dynamický
kontrast automaticky
kontrolovány.
Střední
Dynamický kontrast,
Barevná sytost, Ostrost a Potlačení
šumu DNR jsou automaticky
kontrolovány.
Maximum
Kontrast, Dynamický
kontrast, Barevná sytost, Ostrost a
Potlačení šumu DNR jsou
automaticky kontrolovány.
Stiskněte kursor do prava k selekci
INFO+
. Objeví se menu Demo
Active Control. Obrazová nastavení
jsou upravována plynule a
automaticky. Položky menu nelze
vybrat. Klouzač se bude pohybovat,
ukazovat jak se TV zatahuje do
běžného obrazu. Žádný z klouzačů je
kontrolovatelný užívatelem. Stiskněte
OK
klíč k vypnutí Demo funkce.
i
Informace na obrazovce
Stiskněte pro zobrazení informací o
zvoleném televizním kanálu a
programu.V režimu DVD se zobrazí
informace o stavu.
Informační měna
Když je tato měna na obrazovce,
stiskněte
i
k zobrazení
informace na selektované měnové
jednotce.
Když je tato zobrazena,
můžete stisknout jakékoli tlačtko
na dalkovém řízení.
M
Smart Zvuk
Po každém stisknutí se zvolí jiné
zvukové nastavení v souladu s
předvolbou Výšek a Basů.
a
Smart Obraz
Po každém stisknutí se objeví jiné
obrazové nastavení v souladu s
předvolbou Kontrastu, Barevné
sytosti, Ostrosti, Dynamický
kontrast a Zvýšení barevné
sytosti.
Osobní
se vztahuje k osobní
preferenci nastavení obrazu a
zvuku zvoleném v obrazovém a
zvukovém menu.
2153.2 cz
26-06-2002
17:30
Pagina 4
Sample
This manual is suitable for devices