Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 34 of 36)

Languages: Czech
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 36
Ošetřování obrazovky
Obrazovku můžete čistit jemným, lehce navlhčeným
hadříkem.
Nepoužívejte žádné agresívní čistící
prostředky, které by mohly poškodit obrazovku.
Mobilní telefon
Abyste se vyhnuli rušení obrazu a zvuku udržujte
mobilní telefon v dostatečné vzdálenosti.
Nakládač DVD přehrávače
Postarejte se o to aby nakládač na disky nebyl
otevřen po příliš dlouhou dobu, čím přejděte
zaprášení a taky aby se tenhle nezlomil.
Špatný obraz
Zvolili jste správný TV systém?
Nestojí váš TV přijímač nebo bytová anténa příliš
blízko reproduktoru, neuzemněného zvukového
zařízení, nebo neonového osvětlení, atd.?
Kopce nebo vysoké budovy mohou způsobit
dvojitý obraz nebo stíny. Někdy zlepší kvalitu
obrazu změna směru venkovní antény.
Je obraz nebo teletext nerozpoznatelný?
Ověřte si, zda jste zadali správný kmitočet.Viz
Nastavení, str. 7.
Je narušené nastavení jasu a kontrastu? Zvolte
Tovární nastavení v menu Konfigurace, str. 10.
Někdy se může zhoršit kvalita obrazu, je-li
zapnuta kamera S-VHS nebo kamkordér na pravé
straně televizoru a současně je připojen jiný
periferní přístroj na vstupu
EXT1
,
EXT2
nebo
EXT3
.V tom případě vypněte jeden z periferních
přístrojů.
Bez obrazu
Je anténa připojena správně?
Jsou zástrčky pevně zasunuty do vstupu antény?
Je kabel antény v dobrém stavu a má správné
zástrčky?
Je připojení pro eventuální druhý TV přijímač v
pořádku? V případě nejistoty se obraťte na vaší
prodejnu.
Bez zvuku
Je některý kanál bez zvuku? Zkontrolujte, zda
hlasitost není nastavena na minimum.
Není zvuk přerušen němým tlačítkem
¬
?
Zkontrolujte, zda konfigurace vašeho
reproduktoru odpovídá provedenfému výběru
Konfigurace, Reproduktory, str. 9. Např. není váš
zesilovač vypnutý, poté, co jste zapojili 2 další
přední reproduktory?
Chybí zvuk ze zadních reproduktorů nebo
středového reproduktory? Zvolte správný
zvukový režim podle vysílaného zvukového
signálu nebo nastavte hlasitost.Viz Surround
Režimy, str. 13.
Žádný surround zvuk
Zkontrolujte jestli nejsou sluchátka zapojena.
Zkontrolujte jestli je vysílaný kanál dobré kvality
Dálkové ovládání
• Pokud váš televizor nereaguje na povely
dálkového ovladače, jsou buď vybité baterie nebo
je ovladač přepnut do jiném režimu (TV nebo
jiné zařízení, viz strana 30).
Můžete stále ještě používat
MENU
a -/+
ovládání na horní straně Vašeho TV přijímače.
DVD přehrávač není funkčný
Ujistěte se jestli disk není poškrában a jestli je čistý.
Očistěte disk suchým kouskem látky, přičem
pohyby čištění směrujú od středu po konec.
Bezšnůrový systém Surround
Jsou reproduktory zvuku Surround a Surround
Sound nastaveny v menu Nastavení a jsou
nastaveny na shodný přenosový kanál?
Pokud vyberete jiný bezdrátový kanál na
televizoru,
přepněte na stejný kanál i bezdrátový
reproduktor.A naopak při přepnutí kanálu na
reproduktoru, přepněte na stejný kanál televizor.
Pro bezdrátové vysílače se zabudovanou anténou
nastavte její směr tak, aby příjem byl co nejlepší.
Řešení nenalezeno
Vypněte TV přístroj a opět ho zapněte.
Nezkoušejte nikdy opravit svůj porouchaný
TV přístroj vlastními silami!
Poraďte se s vaši prodejnou nebo zavolejte
televizního opraváře.
Varování
: při otevření viditena a neviditelna
laserová radiace.Vyvarujte se vystavení záření.
Vypršení životnosti
Firma Philips klade vysoké nároky na výrobu
zařízení neohrožující životní prostředí.Váš nový TV
přijímač obsahuje materiály, které mohou být znovu
použity. Specializované závody mohou TV přijímač,
jehož životnost skončila, rozebrat a uchovat
použitelné materiály, čímž se omezí množství
promarněného materiálu.
Informujte se, prosím, na místní předpisy o lividaci
starého TV přijímače.
Co s vybitými bateriemi ?
Přiložené baterie neobsahují těžké kovy, měď nebo
kadmium. Přesto je v mnoha zemích zakázáno je
vyhazovat do běžného odpadu. Dbejte prosím na
to, abyste respektovali místní předpisy.
POZOR!
V přístroji je vysoké napětí.
Před odejmutím krytu nutno vyjmout vidlici
síťového přívodu ze zásuvky.
Rady
34
Rady
2153.2 cz
26-06-2002
17:31
Pagina 34
Sample
This manual is suitable for devices