Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 33 of 36)

Languages: Czech
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 36
33
Bezdrátový surround systém reproduktorů
A
1
4
3
2
B
A
Bezdrátový vysílací modul
Vypněte televizi vypnutím proudu.
Ponechejte bezdrátový modul zapojen v zadní části TV jak ukázáno.
Poznámka: Zapněte televizor až po zapojení bezdrátového modulo.
Zapojte kábly do bezdrátového modulu.
Zapněte televizi.
Surround reproduktory
Jsou opatřeny dva okolní reproduktory. Jeden je aktivní reproduktor
A, jiný je reproduktor B a je pasivní, když je zapojen aktivní
reproduktor.
• Tlačítko klouzajícího kanálu
1
aktivního reproduktora je
standartně továrnou nastaven jako kanál 1.
• Zapojení z aktivního na pasivní reproduktor opatřen
reproduktorem káblu
2
. Zapojte označenou šňouru do otvorů
stejně zabarveného konektorového clippru na obou
reproduktorech. Nezapojte ji příliš daleko.
• Surround zvuk reproduktory můžou být umístěny za nebo na straně
posluchače. Čelo reproduktorů neumísťujte ke tváři posluchače.
Vzdálenost mezi televizí a reproduktory nesmí být větší jak 15 m.
Poznámka : v jenom výjimečných případech můžou lidi kteří se pohybují v
blízkosti televize rušit zvukové vysílání.
• Zapojte aktivní reproduktor do základů základním káblem
3
.
• Zapněte aktivní reproduktor se spínačem
POWER
4
.
Rudý indikátor ve předu aktivního reproduktora ukazuje že
reproduktor je standby.V průběhu zvukového vysílání je indikátor
zelený.
10-15 minut po zvukovém vysílání TV zastaví, indikátor nabyje opět
rudou barvu ukazující nízkou sílu.
K vypnutí aktivního reproduktora použijte
POWER
tlačítko.
Konfigurace-měna reproduktorů
• Stiskněte klíč
MENU
na dálkovém řízení.
• Použijte kursor dolů k selekci
Konfigurace
.
• Použijte kursor do prava k selekci
Reprod
.
• Použijte kursor dolů k selekci
Bezdrát. surround
.
Systém byl již továrnou nastaven pro správné fungování.Ve vyjímečných případech může rušení z externí
RF (bezdrátového) zařízení jako RF sluchátka, mobilní telefóny nebo dálkové řízení pro světlo můžou
předejít. Pak je možná důležité šiftovat jiný bezdrátový kanál.
Důležité
:Vždy se ujistěte že aktivní reproduktor (A) a bezdrátové okolní nastavení byly zapojeny do
stejného vysílacího kanálu. Jinak jenom zvuk nebo rušivý zvuk bude slyšen z reproduktorů.
• Selektujte
FM vysílač
a selektujte správný typ vysílače, 864 MHz nebo 433 MHz, platný pro zemi ve
které se nacházíte.
Když je televize zapnuta na kanálu v okolí 864 MHz (alternativně 433 MHz), vysílač je vypnutý protože žádný
RF okolní zvuk není možný, je to nutné k vyhnutí se ovlivnění obrazu.
Ve vyjímečných případech, když není možný žádný surround zvuk nebo se tam nachází příliš mnoho
překážek použijte přiloženou rezervu rozměru 3.5 mm (pokud je ve výbavě).
V tomto případě selektujte Vyp. ve měně.Viz zapojení vedlejšího zařízení, str. 28.
WIRELESS MODULE
Dodatek : Bezdrátový surround systém reproduktorů
2153.2 cz
26-06-2002
17:31
Pagina 33
Sample
This manual is suitable for devices