Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 32 of 36)

Languages: Czech
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 36
32
Nahrávání
K získání kvality nahrávání v S-VHS, připojte
přístroj S-VHS přímo k rekordéru.
Nahrávání TV pořadu
&
Zvolte na rekordéru číslo programu.
é
Zapněte nahrávání rekordéru.
Viz návod k použití Vašeho videorekordéru.
Přepnutí programu na TV přijímači nahrávání neruší !
Nahrávání rekordérem bez funkce EasyLink
Nahrávání programu rekordérem,
připojeným ke konektoru
EXTERNAL 2
z
audio/video přístrojů, připojených ke
vstupům
EXTERNAL 1
,
EXTERNAL 3
nebo
k pravé straně TV přístroje
&
Zapněte přístroj.
é
Zvolte správný vstup na rekordéru.
Zapněte nahrávání rekordéru.
Nyní nahráváte program, který sledujete na
obrazovce.
Během nahrávání neměňte čísla programů nebo
nevypínejte Váš TV příjímač !
Nahrávání rekordérem vybaveným funkcí EasyLink
Pokud je rekordér S-VHS vybaven funkcí EasyLink,
můžete nahrávat v kvalitě S-VHS pomocí periferních
přistrojů S-VHS, které jsou připojeny na pravé straně TV
přístroje. (Např. kamkordér S-VHS.)
V TV módu můžete přímo nahrávat program, který právě
sledujete na obrazovce.
Stiskněte záznamové tlačítko
®
na dálkovém ovládání.
Rekordér se zapne, pokud je ve stavu pohotovosti a v
dolní části obrazovky se objeví informace o nahráváném
programu.
Rekordér začne nahrávát pořad, který právě sledujete.
Přepnutí programu na TV přijímači nahrávání neruší !
Pokud nahráváte TV program z periferního přístroje,
připojeného na
EXTERNAL 1
,
3
nebo
SIDE
, nesmíte
během natáčení měnit program na obrazovce.
Dvojnásobným stisknutím požadovaného čísla programu
můžete opět sledovat TV programy. Po ukončení
nahrávky se videorekordér přepne do stavu pohotovosti.
Pokud přepnete TV do stavu pohotovosti během
nahrávání z periferního přístroje, připojeného na
EXTERNAL 1
,
3
nebo
SIDE
, blikající zelená dioda na
přední straně obrazovky udává, že natáčení ještě
pokračuje. Po ukončení nahrávání dioda zhasne.
VOLUME
MENU
V
-
+
PROGRAM
P
-
+
Tlačítka na horní straně TV přístroje
Pokud nemáte dálkové ovládání, nebo je-li poškozené,
můžete nastavit obraz a zvuk pomocí tlačítek na horní
straně TV.
Stiskněte
V
- nebo + k seřízení hlasitosti.
Stiskněte
P –
a
+
klíč k listování ve všech TV kanálech a
zdrojech a vyberte je.
Stiskněte
MENU
klíč k předvolání hlavní měny.
Použij
V
– a + klíče k selekci měnových článků na
horizontální ose.
Použij
P –
a
+
klíče k selekci podměnových článků na
vertikální ose.
Použij
MENU
klič k potvrzení.
Poznámka :
- Někdy nejsou všechny měnové jednotky na obrazovce
viditelné. Stiskněte
P +
klíč k jejich zobrazení.
- Opustěte měnu. Selektujte
Konec
a stiskněte
MENU
klíč.
VCR
AUX
º
Ò
π
®
R
v
b
M
a
h
S
MODE
RESUME
TV/DVD
MENU
SETUP
Ì
MENU
OK
B
®
CHILD
MOVIE
SPORT
NEWS
2153.2 cz
26-06-2002
17:31
Pagina 32
Sample
This manual is suitable for devices