Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 31 of 36)

Languages: Czech
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 36
31
Připojení periferních přístrojů / Nahrávání
Funkce d
á
lkov
é
ho ovl
á
d
á
n
í
pro perifern
í
za
fií
zen
í
Tlačítko
MODE
Vás provede všemi základními funkcemi video rekordéru
nebo AV-přijímača (radio, zesilovač).
Dálkové řízení je užitelno u všech Philips přístrojů, které užívají RC5 nebo RC6
standart.
&
Opakovaně stiskněte tlačítko
MODE
k selekci požadovaného režimu.
Indikátor se na displeji rozsvítí a ukáže selektovaný režim. Jestli se
nic v průběhu 30 sekund neuděje, pak se dálkové řízení navráti do
televízního režimu.
é
Následující tlačítka jsou funkčni v závislosti na zařízení :
®
pro nahrávání
Ò
pro vrácení spět
pro stop
π
pro prohrávání
pro rychlé přehrání
º
přestávka / krok
MENU
menu
OK
potvrzení
cursoren
navigace
číselná tlačítka
vložení čísla
- P +
programování nebo výběr skladby
i
zobrazení informace
æ
seznam pásek (
VCR
); RDS zap./vyp. (radio,AV-přijímač)
U
časovač
b
zobrazení RDS (radio,AV-přijímač)
VCR
AUX
º
Ò
π
Q
®
R
v
b
M
a
h
AUDIO
SUBTITLE
T/C
S
MODE
RESUME
TV/DVD
MENU
SETUP
i
U
æ
Ì
0
q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
V
P
MENU
OK
¬
B
MODE
CHILD
MOVIE
SPORT
NEWS
Pokud je rekordér vybaven funckí
NEX
TV
IEW
Link, a jeden nebo více programů, ktere mají být automaticky
nahrány v módu
NEX
TV
IEW
jsou příslušně označeny, není nutné, aby byl během natáčení TV přístroj
zapnut, nebo uveden do pozice pohotovosti.
Nahrávání rekordérem vybaveným funkcí
NEX
TV
IEW
Link
Zapisovač můžou fungovat přes
Zapisovač
měnu na obrazovce.
&
Stiskněte klíč
MENU
na dálkovím řízení.
é
Selektujte Zapisov. kursorem nahoru/dolů.
Stiskněte kursor do prava/leva k selekci jedné z funkcí rekordéra.
Stiskněte
OK
k potvrzení..
Klíč
®
pro nahrávání může fungovat v televizní mode.
Když EasyLink rekordér má instalační funkci, když stiskněte klíč
B
na
3 sekundy, obě televize a rekordér se zapnou do instalace.
Zapisovač s EasyLink
Ò
p
π
®
Ï
Rwd
Play
Stop
Play
Ffw
Rec
Eject
Zapisov.
2153.2 cz
26-06-2002
17:31
Pagina 31
Sample
This manual is suitable for devices