Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 30 of 36)

Languages: Czech
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 36
30
Připojení periferních přístrojů
&
Pro přijímač s analógovým vstupem
:
Zapojte Dolby Pro Logic surround zesilovač do
AUDIO L
a
R
v zadné části Vaši televize.
Pro přijímač s koaxiálnim digitálnim vstupem:
Jenom pro digitální audio ze vestavpuného DVD
přehrávače.
Zapojte digitální audiový kábel do digitálního
audiového vstupu Vašeho přijímače a do
COAXIAL
vstupu na zadné části televize.
Pro přijímač s optickým digitálnim vstupem:
Jenom pro digitál audio ze vestavěného DVD
přehrávače.
Přemístěte čapočku z optického výstupu. Zapojte
optický audiový kábel do optického audiového
vstupu Vašeho přijímače a do
OPT OUT
v zadné
části Vaši televize.
Upozornění : Čapočka je malý předmět a může býť
proto nebezpečna pro malé děti.
é
K aktivovaci koaxiálního a optického digitálního
výstupu, nastavte
Digitálny výstup
do
Všeho
nebo
PMC
jenom v nabídkach zvukových pre-
ferencí vestavěného DVD přehrávače.Viz str. 25.
Vypněte zvuk televize použitím tlačítka
¬
.
Všechny zvukové nastavení, ovládaní tónu a
reproduktor musí být zapojen přes externí
surround přijímač.
Upozornění: zvukové informace na obrazovce
nebudou souhlasit se současnou reprodukcí zvuku.
Pokud bude televizor zablokován v menu dětskou
pojistkou nebude slyšet žadný zvuk ani z televizního
signálu ani z externího zdroj, viz st
r. 15.
Pokud chcete připojit k televizoru další zařízení,
požádejte o radu ve Vaší prodejně
DIGITAL AUDIO OUT
OPT OUT
COAXIAL
Přístroj připojený pouze anténním kabelem :
Číselnými tlačítky zvolte číslo programu, pod kterým je
uložený kmitočet testovacího signálu.
Přístroj připojený k konektoru SCART nebo k
pravé straně TV přístroje
&
Stiskněte opakovaně tlačítko
v
, dokud se
neobjeví
EXT1
,
EXT2
,
EXT3
nebo
SIDE
, podle
toho, zda je přístroj připojen na zadní, nebo na
pravou stranu TV přístroje.
Poznámka:Většina přístrojů (dekodér, rekordér) přepíná
TV samočinně.
é
Stiskněte kurzor nahoru/dolu a stiskněte tlačítko
OK
.
Chcete sledovat opět TV program?
Číselnými tlačítky zvolte číslo programu, který chcete
sledovat.
Volba připojených přístrojů
VCR
AUX
º
Ò
π
®
R
v
b
M
a
h
SMART
S
MODE
RESUME
TV/DVD
MENU
SETUP
CONTROL
Ì
MENU
OK
B
v
CHILD
MOVIE
SPORT
NEWS
Cinema Link
Surround přijímač
2153.2 cz
26-06-2002
17:31
Pagina 30
Sample
This manual is suitable for devices