Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 3 of 36)

Languages: Czech
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 36
Dálkové ovládání
Použi viditelné informace na obrazovce k získání více
informací o různých klíčech.Viz str. 6.
3
Použití dálkového ovládání
VCR
AUX
º
Ò
π
Q
®
R
v
b
M
a
h
AUDIO
SUBTITLE
T/C
S
MODE
RESUME
CHILD
MOVIE
SPORT
NEWS
TV/DVD
MENU
SETUP
i
U
æ
Ì
0
q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
V
P
MENU
OK
¬
B
B
Vypnutí TV
Stiskněte k zapnutí nebo vypnutí TV.
Pokud je videorekordér EasyLink
vybaven funkcí system standby, stiskněte
tlačítko
B
po dobu 3 sekund,TV a
videorekordér se vypnou do stavu
pohotovosti-stilling.
b
Teletext
Viz str. 18
zapnutí / dual screen / vypnutí
SETUP
Viz str. 24
MENU
Základní menu
zap./vyp.
viz str. 12
OK
Stiskněte toto tlačítko pro
aktivaci Vaší volby v menu.
Ì
Cinema Go
Pro aktivaci stiskněte na dvě
sekundy.Viz osobitně přiloženou
Cinema Link instrukci.
kursor
nahoru/dolů
do leva/do prava
0/9
Číselná tlačítka
K výběru TV kanálů, DVD kapitol
nebo audiových skladeb.
U dvojciferných čísel stiskněte
druhé číslo během 2 sekund.
Aby došlo k okamžitému přepnutí
na zvolený první digitální TV
kanál, držte digitální tlačítko déle
stisknuté.
T/C
Název/kapitola
K předvolání a přepnutí mezi
výberem názvu a kapitoly v DVD
režimu.
MODE
Viz str. 31.
TV/DVD
k přepnutí mezi TV a
DVD režimem.
v
Volba periferních přístrojů
Opakovaným stisknutím zvolíte
postupně
EXT1
,
EXT2, EXT3
nebo
SIDE
, podle toho, kde je
požadovaný přístroj připojen
(viz str. 30).
MENU
Viz str. 22
V
Stiskněte - nebo + k seřízení
hlasitosti.
¬
Dočasné vypnutí a opětovné
zapnutí zvuku.
P
Volba programu
K listování televizními kanály a k
uložení zdrojů do paměti. Jenom
kanály, které se nacházejí v
oblíbenem soznamu můžou být
selektovány použitím tlačítek
-P+
.
Když se nacházíte v DVD režimu,
použijte tlačítka
– P +
k listování
v DVD kapitolách nebo audiových
skladbách.
® Ò ‡ π † º
Přehrejte ovládaní tlačidel
Tlačidel použitých na přehrávaní
DVD nebo pro externí zařízení.
Viz str. 31.
Barevných tlačítek
Str. 15 i 18.
R
Shrňující klíč
Viz str. 22
S
Zmrazení obrazu
Zapnutí a vypnutí zastaveného
obrazu.Viz tež str. 19
0
Smart surf
(Viz Základní, Smart Surf, str. 10.)
Stiskněte tenhle klíč k selektování předešlého TV kanálu nebo zdroje v případě 2 program. smurf.
V případě program smurf 9 se objeví seznam v pravé části obrazovky. Na vršku obrazovky je zobrazena
poslední program. Puck je zobrazen na programovém čísle běžně zobrazen.
Stiskněte
0
klíč na přepnutí dalšího TV programu v seznamu nebo stiskněte kursor nahoru/dolů k
okamžité selekci požadovaného TV kanálu z Vašeho seznamu.
• K přidání nového TV kanálu nebo zdroje: naladění kanálu nebo zdroje dle přání.
Stiskněte klíč
0
. K přidání stiskněte kursor do prava. Jestli již existuje 9 kanálů nebo zdrojů v
seznamu, bude jeden ze spodu seznamu přemístěn.
• K přemístění kanále nebo zdroje : selektujte číslo kanálu, který chcete přemístit. Stiskněte klíč
0
.
K přemístění stiskněte kursor do prava. Stiskněte klíč
OK
nebo čekejte a po čase tento zmizí.
2153.2 cz
26-06-2002
17:30
Pagina 3
Sample
This manual is suitable for devices