Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 28 of 36)

Languages: Czech
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 36
28
Připojení periferních přístrojů
Videokamera
&
Připojte kameru na přední stranu TV přístroje.
é
Připojte přístroj k
VIDEO
2
a
AUDIO L
3
pro
mono-aparaturu.
Pro stereo-aparaturu připojte také
AUDIO R
3
.
Kvality signálu S-VHS s videokamerou S-VHS se
dosáhne připojením S-VHS kabelu ke vstupu
S-VIDEO
1
a ke vstupům
AUDIO
3
.
Varování: Nepřipojujte kabely
1
a
2
současně,
mohlo by to způsobit zkreslení obrazu !
Sluchátka
&
Zasuňte zástrčku do vstupu pro sluchátka
L
na
pravé straně televizoru.
é
Stisknutím
¬
na dálkovém ovládání vypnete
vnitřní reproduktory TV přijímače.
Impedance sluchátek musí mít hodnotu mezi 8 a 4000
Ohmy. Zástrčka sluchátek má průměr 3,5 mm.
K nastavení hlasitosti sluchátek, zvolte
Hlasitost
sluchátek
v menu Zvuk.
Poznámka : okolní mode je vždy stereo když
jsou zapojeny sluchátka.
Vedlejší zapojení
1
3
2
Připojte Vaše digitální zařízení kabelem scart
1
k
jednomu z konektorů scart (
EXTERNAL 1
,
2
nebo
3
)
nebo kabelem cinch ke vstupu
VIDEO
na pravé straně
televizoru.
Poznámka : nízká kvalita některých digitálních
obrázkových materialů může být příčinou rušení
digitálních obrázků.
V souladu s připojeným digitálním zařízením zvolte
DVD
,
SAT
,
Hry
nebo
Digital STB
v menu
Nastavení/Zdroje.Viz strana 11.
(V připadě, zě digitální vysílání je stále slabé, zvolte
nastavení
Měkký
stisknutím tlačítka Smart
a
, bez
změny nastavení obrazu ručně.)
1/2/3
EXTERNAL
1
Digitální přístroje
(Digit
á
ln
í
satelit , STB, DVD,...)
2153.2 cz
26-06-2002
17:31
Pagina 28
Sample
This manual is suitable for devices