Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 27 of 36)

Languages: Czech
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 36
27
Připojení periferních přístrojů
Připojení periferních přístrojů
Zde se nachází řada audio a video zařízení které můžou být zapojeny do Vaši televize.
Následující zapojovací diagramy Vám ukážou jak je zapojit.
Zapisovač
Pokud jste nepoužili kabel scart
3
, postupujte
následovně:
Vyhledání a uložení kmitočtu
testovacího signálu rekordéru
&
Odpojte kabel antény
1
ze vstupu antény
x
rekordéru.
é
Zapněte Váš TV přijímač a přepněte rekordér
do pozice testovací signál. (Podrobnosti najdete
v návodu k použití Vašeho rekordéru.)
Vyhledání testovacího signálu probíhá stejným
způsobem, jako ladění a ukládání TV programů.
Viz Nastavení, Manuální nastavení, str. 7.
Uložte nastavení buď pod číslem 0 nebo mezi
90 a 99.
(
Je-li testovací signál uložen, připojte znovu
kabel antény do anténího vstupu
x
rekordéru.
Připojení dekodéru k rekordéru
Spojte kabelem scart
4
eurokonektor
dekodéru a speciální eurokonektor rekordéru.
Viz návod k použití Vašeho rekordéru.Viz
Dekodér, str.11.
Dekodér můžete také přímo spojit s
EXTERNAL 1
nebo
2
pomocí kabelu scart.
CABLE
1
4
2
EXT.
2
3
Připojte kabely antény
1
,
2
a kabel scart
3
(pro zlepšení kvality obrazu) podle znázornění.
Pokud je Váš rekordér vybaven funkcí EasyLink, zapojte
přiložený kabel scart do
EXTERNAL 2
, abyste mohli
využít tuto funkci.
(kromě Digitální zdroje)
Jiné periferní přístroje
CABLE
1
2
1
EXT.
2
4
5
3
&
Připojte kabely antény
1
,
2
a
3
podle obrázku. Lepší
kvalita obrazu je dosažena připojením kabelu scart
5
ke
vstupu
EXTERNAL 2
a kabelu scart
4
ke vstupu
EXTERNAL 1
nebo
3
.
é
Vyhledejte testovací signál Vašeho přístroje stejným
způsobem, jako pro rekordér.
Je-li váš rekordér připojen ke vstupu
EXTERNAL 1
, může
zaznamenávat pouze programy z TV přijímače.
Jen tehdy, je-li rekordér připojen ke vstupu
EXTERNAL 2
, může
zaznamenávat jak programy z TV přijímače, tak také z jiných
připojených přístrojů.Viz Záznam rekordérem, str. 32.
Poznámka:
EXTERNAL 1
slouží pro připojení CVBS a RGB,
EXTERNAL 2
pro CVBS, Y/C a RGB,
EXTERNAL 3
pouze pro
CVBS.
Protože systém přenosu obrazu RGB poskytuje lepší kvalitu
doporučujeme připojit přístroje s RGB výstupem na vstup
EXTERNAL 1
nebo
EXTERNAL 3
.
2153.2 cz
26-06-2002
17:31
Pagina 27
Sample
This manual is suitable for devices