Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 25 of 36)

Languages: Czech
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 36
Osobní preference
Stiskněte tlačítko
SETUP
.V nabídce selektujte
A
a
stiskněte kursor dolů k zobrazení nabídky pro
osobní preference
Obraz preferencí
F
Posuv úrovně černé
: k vysokému osvětlení
stupňů nebo černého obrazu (funguje jenom s
NTSC obrazmi).
Posuv videa
: k pohybu obrazu horizontálnim
směrem.
Zvukové preference
l
Digitálni výstup
: nabízí Vám výběr
Všehno
(optické a coaxialní výstupy jsou aktivovány),
jenom
PCM
(optické a coaxialní výstupy jsou
aktivovány, ale pro spojení na zesilovač bez
multikanálového digitálního dekodéru) nebo
Vypnout
(žádný výstup není aktivován).
Noční režim
: optimalizuje dynamiku zvuku při
poslouchaní na nízke zvukové úrovni.
Hks Karaoke
: je aktivován jenom u přehrávaní
speciálnich karaoke DVD (vyberte Zapnuto k
poslouchání zpěvu)
Jazykové preference
N
Jazyk pro audio
: k definování preferovaného
jazyka pro skladby ve filmech DVD.
Titulky
: k definování preferovaného jazyka pro
titulky ve filmech DVD.
Poznámka : Když je preferován jazyk na disku
přístupný, bude tenhle selektován.
Vedlejší přístroje
Ovládání přístupu
(viz následující stranu)
Stavové okno
: k vypnutí displeje stavového okna
přehrávače.
Úsporny pohotovostný režim
: po zafixování
obrazu kontrast po
±
15 minutách automaticky
ztrácí barvu.
PBC
(ovládání přehrávání) : K aktivaci nebo
desaktivaci možnosti k přímému selektování
názvu na jistém video- nebo super video-CD-ček.
Linka nápovědy
: když je nastavení zapnuto, text
napomáhá popsat symboly selektované v okínku
nabídky.
Výběr oblíbené skladby
Tato funkce Vám umožní naprogramování výběru
Vaše oblíbené kapitoly z DVD do paměti.
25
Použití DVD přehrávače
&
Stiskněte tlačítko
SETUP
.V nabídce selektujte
G
a stiskněte kursor dolu k zobrazení měny
výběru oblíbené skladby.
é
Stiskněte kursor na horu/dolů k selekci linie
názvu nebo kapitoly.
Stiskněte kursor do prava/do leva k selekci
čísla Vašeho oblíbeného nazvu nebo kapitoly.
Stiskněte tlačítko
OK
k potvrzení Vašeho
výběru.
(
Opakujte kroky
"
a
'
pro každý oblíbený
název nebo kapitolu, kterou chcete
naprogramovat.
Dle přání můžete několik krát opakovat přehrávání
stejné skladby. Maximálni počet naprogramovaných
oblíbených skladeb je 20.
§
Stiskněte tlačítko
SETUP
k výstupu z nabídky.
Automaticky začne přehrávání oblíbené skladby.
Ukončení přehrávání oblíbené skladby
Ve výběrové nabídce pro oblíbenou skladbu
vypněte nastavení FTS.
Vymazání oblíbené skladby
elektujte číslo oblíbené skladby na programové
linii a stiskněte tlačítko
OK
.
Vymazání všech oblíbených skladeb
Selektujte vymazání všeho a stiskněte tlačítko
OK
.
A
C
B
4nl
1en
F
M
N
O
Posuv úrovně černé
Posuv videa
Zapnuto
T
C
L
G
2
4
on
FTS
On
Off
Název
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
Kapitola
1
2
3
4
5
6
7
Program
2.2 2.4 2.7
Smazat vše
2153.2 cz
26-06-2002
17:31
Pagina 25
Sample
This manual is suitable for devices